Het Pesoonlijk Kampioenschap van de SGA werd verspeeld tot en met 2017.
Vanaf 2009 werd het toernooi vernoemd naar Wil Haggenburg, die ook het merendeel van onderstaande gegevens verzamelde.