Op woensdagavond 5 juni j.l. vond de halfjaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) van de SGA plaats in de kantine van sporthal IJburg. De opkomst was met 25 afgevaardigden van verenigingen, bestuursleden, erelid en leden van verdienste redelijk. René Pijlman opende de vergadering vlak na 20:00 en memoreerde allereerst de medeschakers die ons in de afgelopen periode zijn ontvallen, de vergadering neemt voor hen een minuut stilte in acht.

Namens de KNSB was Frank lommers aanwezig, hij besprak actuele ontwikkelingen in de KNSB en reageerde op vragen van de afgevaardigden. Frank bevestigde desgevraagd o.a. dat het experiment met de scheiding van KNSB- en regionale competities, waarvan vooraf werd gevreesd dat dat wel eens ten koste zou kunnen gaan van o.a. onze SGA-competitie, in de praktijk goed heeft uitgepakt in die zin dat er nu meer partijen worden geschaakt, de kans dat deze scheiding nog wordt teruggedraaid kan daarom als zeer klein worden aangemerkt.

Bij de bespreking van de begroting van de SGA waarschuwde penningmeester Wilco Dado dat de cijfers nu nog florissant lijken maar dat door het afbouwen van de subsidies van de gemeente Amsterdam (in 2019/2020 krijgen we nog maar 75% van de gemaakte kosten van het schoolschaken, het jaar daarop 50%, weer een jaar later 25% en in 2022/2023 niets meer) in volgende jaren toch bezuinigd zal moeten worden.

Bij het agendapunt SGA-toernooien bleek dat de toekomst van onze thuisbasis, de kantine van sporthal IJburg, onzeker is. De uitbater, stichting Ludo, wil ermee stoppen en er is nog geen opvolger gevonden. Om te voorkomen dat wij voor een dichte deur staan, is bijna al ons schaakmateriaal dat hier staat opgeslagen nu tijdelijk bij verschillende bestuursleden thuis ondergebracht. Omdat het risico te groot is dat de kantine niet beschikbaar zal zijn, heeft het bestuur besloten af te zien van de huur van de ondergelegen sporthal. Omdat het tekort dag is om nog een geschikte andere locatie te vinden, heeft dat helaas als consequentie dat het geplande Amsterdam Open, met daarin opgenomen het persoonlijk kampioenschap, dit jaar geen doorgang kan vinden. Als eenmalige oplossing is ervoor gekozen het persoonlijk kampioenschap dit jaar onder te brengen in het Science Park Chess Tournament dat zal worden gehouden van 6 t/m 14 juli a.s. Het bestuur is nu op zoek naar andere locaties om SGA-toernooien te organiseren en hoort graag suggesties van de leden.

Om de SGA-competitie na de scheiding met de KNSB-competitie eerlijk, sportief en overzichtelijk te houden, heeft een commissie zich gebogen over het competitiereglement en een aantal wijzigingen voorgesteld. Na enige discussie zijn deze, inclusief enkele amendementen, door de ledenvegadering vastgesteld. Het aldus gewijzigde competitiereglement is binnenkort te raadplegen op de SGA-site.

De ALV gaat ook akkoord met het voorstel van het bestuur om met ingang van seizoen 2019/2020 drie bekercompetities te spelen:

 1. Gouden Bekercompetitie: hierin zijn alle leden van SGA-clubs speelgerechtigd.
 2. Zilveren Beker: speelgerechtigd zijn leden van SGA-clubs met een rating tot 1900.
 3. Bronzen Beker:speelgerechtigd zijn leden van SGA-clubs met een rating tot 1600.

Elke club bepaalt zelf in welke bekercompetitie(s) het speelt. Deelnemen aan alle drie de bekercompetities is toegestaan en wordt aangemoedigd.

Het laatste agendapunt voor de rondvraag is de jaarlijkse prijsuitreiking van de SGAcompetitie. Competitieleider Harrie Boom reikt de fel begeerde DGT 3000 schaakklokken als prijzen uit aan vertegenwoordigers van de teams die dit jaar kampioen werden in de SGA-competitie. Hij introduceert ook een nieuwe prijs: de wisselbeker die eerst werd uitgereikt aan de winnaar van het besturentoernooi is nu voor het winnaar van de hoofdklasse, deze trofee is vernoemd naar Martien de Bolster, een veelzijdig, uiterst beminnelijk mens die jarenlang velerlei functies beklede als voorzitter van Amstelveen en competitieleider en ons helaas ook een aantal jaren geleden op veel te jonge leeftijd is ontvallen. Harrie Boom overhandigt de Martien de Bolster-wisselbeker aan Peter van der Vlis, vertegenwoordiger van het winnende Caissa.

Een overzicht van deze en de andere kampioenen:

 • Viertallen: Laurierboom-Gambiet 3
 • Vierde klasse: Amsterdam West 10
 • Derde klasse: B VAS 11
 • Derde klasse: A Caissa 10
 • Tweede klasse: B Caissa 9
 • Tweede klasse: A ENPS 3
 • Eerste klasse: B Boven IJ-Nieuwendam 2
 • Eerste klasse: A Oosten Toren 1
 • Hoofdklasse: Caissa 6
 • SGA-cup: VAS

René Pijlman sluit de vergadering even na half elf, waarna er nog tijd is voor een kleine nazit met een consumptie aan de bar.

Klaas Knoester,
secretaris

19 juni 2019

Posted In: ALV

Leave a Comment

Het NK Snelschaken vindt dit jaar op 30 november 2019 plaats in Amstelveen. Het wordt daarmee de derde nationale titelstrijd die dat weekeinde in het Keizer Karel College gehouden wordt. Een dag later (1 december 2019) is het tijd voor het alweer het 5e CNE NK Rapid (Algemeen en Vrouwen). De data voor die evenementen waren eerder al door toernooidirecteur Robert Ris bekendgemaakt die nu dus ook het NK Snelschaken naar zijn woonplaats haalt.

“Ik speelde al langer met het plan”, vertelt Ris. “Ik denk dat ik de afgelopen jaren met de organisatie van tal van andere evenementen tijdens de Amstelveense Schaakweek nu voldoende erva

Brainwave Rapid 2018 in het Keizer Karel College

ring heb opgedaan om de stap te wagen naar een groter evenement.” Hij mikt voor het NK Snelschaken op een deelnemersaantal van rond de 200.

Ris wil het NK Snelschaken zowel een spektakel maken als een evenement waar de deelnemers zelf een flink aantal partijen zullen spelen: op het programma staan 15 ronden (speeltempo 3 minuten + 2 seconde per zet) waarbij iedereen steeds met wit en met zwart tegen elkaar speelt. “Maar uiteindelijk is het een NK en na afloop van die 30 partijen hebben zich twee spelers voor de finalematch over 2 partijen (eventueel een 3e beslissingswedstrijd) geplaatst. Iedereen in Amstelveen maar ook de kijkers thuis via internet hoeven van die match niets te missen”, aldus Ris.

Binnenkort verschijnt meer informatie op de toernooiwebsite.

14 juni 2019

Posted In: Toernooi

Leave a Comment

Drie jeugdtalenten van de SGA vragen je financiële steun om hun uitzending naar het jeugd-EK in Bratislava (Slowakije) en jeugd-WK in Mumbai (India) mogelijk te maken.

Doneert allen royaal om deze schaakreizen mogelijk te maken! Ook een kleine bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

De SGA subsidieert Eline, Khoi en Roger elk € 200. We wensen ze heel veel succes in Slowakije en India!

Eline Roebers, Khoi Pham en Timo Yeh

Roger Labruyère

12 juni 2019

Posted In: Jeugd

One Comment

De Rotterdamse kunstenares Margo Ramp heeft een unieke set keramieken schaakstukken in de stijl Amsterdam-Rotterdam gemaakt. Zij heeft de stukken voor de bondenmatch SGA-RSB, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de SGA, aan de SGA geschonken.

De schaakstukken zijn geschilderd in de gemeentekleuren van Amsterdam (rood/zwart) en Rotterdam (groen/wit). De speler met de Rotterdamse stukken mag zodoende de eerste zet doen. Op de pionnen staat ‘A’ en ‘R’. De koningen zijn voorzien van de opschriften 010 en 020. Op de Amsterdamse dame staan drie Andreaskruisen.

Bij de set zit een extra koning, met de kleuren van de Nederlandse vlag en een oranje kroon. Dit is een symbolische Schaakkoning van Nederland die staat voor verbinden en bruggen bouwen, net als Koning Willem-Alexander. Bij wedstrijden hoort deze te prijken op de tafel van de wedstrijdleider.

Andere werken van de kunstenares zijn te vinden op de website Kunst van Margo. Informeer bij Margo naar de mogelijkheden om eigen schaakstukken in een bijzondere stijl te laten maken.

 

12 juni 2019

Posted In: SGA algemeen

Leave a Comment

Eline Roebers (foto: Harry Gielen)

Amsterdamse Eline Roebers (13 jaar) is uitgenodigd om mee te spelen in het NK Schaken bij de Dames, dat van 1 t/m 7 juli 2019 in Amsterdam wordt gehouden. Op rating is Eline (2091) de een-na-laagst geplaatste deelneemster, na Machteld van Foreest (2081). De overige deelneemsters hebben ratings van 2146 tot 2314. Eline gaat het dus naar verwachting zwaar krijgen, maar dit is een fantastische kans om te spelen tegen de sterkste Nederlandse damesschaaksters. We wensen Eline heel veel succes!

Als je Eline in actie wilt zien, dan kun je het NK op 2 juli 2019 bezoeken en die dag zelf meespelen in de 50 jaar SGA Rapidvierkampen.

In mei werd Eline 2e in categorie C (t/m 14 jaar) van de Nederlandse Jeugdschaak Kampioenschappen, in de algemene groep (bij de jongens). Ze werd hierover geïnterviewd door Chessqueens Rosa Ratsma en Maaike Keetman.

3 juni 2019

Posted In: SGA algemeen

One Comment

Het eerste team van Caissa Amsterdam is kampioen geworden van KNSB klasse 1B. Het team boekte afgelopen zaterdag een monsterscore van 9-1 tegen Rotterdam en kwam zo met één bordpunt voor concurrent HWP Haarlem. Volgend seizoen speelt Caissa dus Meesterklasse KNSB.

Gefeliciteerd Caissa!

Zoals Caissa zelf schrijft: “daarmee is er eindelijk weer eens een Amsterdams schaakteam in de hoogste afdeling van het vaderlandse schaakleven doorgedrongen”.

14 mei 2019

Posted In: SGA algemeen

Tags:

Leave a Comment

Op 25 maart 1969, vandaag precies 50 jaar geleden, werd de Schaakbond Groot-Amsterdam opgericht, na een tumultueuze periode van scheuring en hereniging in de jaren zestig van de vorige eeuw. In de SGA spelen  22 schaakclubs in Amsterdam, Amstelveen, Almere, Diemen, Muiderberg, Uithoorn en Weesp met in totaal ongeveer 1.400 schakers (inclusief jeugd) hun onderlinge regionale competitie en de regionale toernooien en kampioenschappen.

We vieren het 50-jarig jubileum in de periode t/m september 2019 met een reeks feestelijke evenementen bij een aantal SGA-clubs. Deze evenementen zijn toegankelijk voor alle leden van SGA-clubs, maar ook voor niet-leden. Je kunt je t.z.t. inschrijven bij de betreffende club (voor zover er open inschrijving is).

We feliciteren alle leden van de SGA-clubs van harte met 50 jaar bloeiend schaakleven en sportieve competitie in onze regio!

Namens het bestuur van de SGA,
René Pijlman, voorzitter

25 maart 2019

Posted In: SGA algemeen

Leave a Comment

De FIDE Presidential Board van 4 tot 6 maart in Astana (Kazachstan) heeft vele titels verleend, waaronder de IM-titel (International Master) aan Amsterdammer Barry Brink. Op zijn ratingpagina bij de FIDE staan de drie IM-normen die hij had gescoord. Van harte gefeliciteerd IM Barry Brink!

Barry Brink werd in 2015 kampioen van de SGA door het Wil Haggenburgtoernooi te winnen. In 2018 werd hij beste SGA’er in het Amsterdam Open en daarmee kampioen van de SGA 2018.

Kampioen van de SGA 2018 Barry Brink (links) op de foto met IM Miguoel Admiraal, toernooiwinnaar van het Amsterdam Open in 2018.

12 maart 2019

Posted In: SGA algemeen

Leave a Comment

Op 23 februari 2019 is Nico Kuipers op 71-jarige leeftijd geheel onverwacht overleden.

Nico had zich nog voorgenomen deel te nemen aan het komende Veteranenkampioenschap. Hij was trouw deelnemer aan dit toernooi. In 2018 werd hij gedeeld 3e in de D-groep en hij had dit seizoen in de C-groep willen spelen.

Nico is vele jaren bestuurslid van Isolani geweest, was tot medio 2013 lid van deze club, en heeft voor de SGA van begin 2011 tot 2014 de ledenadministratie bijgehouden.

Wij wensen zijn familie en schaakvrienden veel sterkte met het verwerken van dit verschrikkelijke verlies.

Namens de SGA,

Fred Bergen, oud-penningmeester

René Pijlman, voorzitter

1 maart 2019

Posted In: In memoriam

Leave a Comment

De KNSB organiseert op de woensdagavonden 13 maart, 3 april, 24 april, 22 mei en 12 juni 2019 (18:45-21:45 uur) de cursus Schaaktrainer 1 in het Max Euwe Centrum. Deze cursus is een uitstekende basis om te beginnen als schaaktrainer in stap 1 en 2 van de Stappenmethode.

Meer informatie en inschrijven op de website van de KNSB

De SGA wil het opleiden van schaaktrainers in onze regio bevorderen en stelt hiervoor een vergoeding beschikbaar. De SGA vergoedt de eigen bijdrage die de KNSB per deelnemer in rekening brengt voor de cursussen Schaaktrainer 1, 2 en 3 volledig, onder voorwaarde dat de deelnemer het diploma behaalt. De club kan de eigen bijdrage achteraf declareren bij de penningmeester van de SGA, met daarbij een scan of kopie van de factuur van de KNSB. De deelnemer ontvangt de factuur normaliter voor aanvang van de cursus. De vergoeding van de SGA is beperkt tot de eigen bijdrage: reiskosten en aanschaf van een cursusboek e.d. worden door de SGA niet vergoed.

22 januari 2019

Posted In: Cursus

Leave a Comment

Volgende pagina »
Une pharmacie a pour but d'aider les 5 millions d'hommes de Frence | Wie kaufen Sie Medikamente für ED | Viagra via online apotheek legaal | E ci sono nuove farmacie online | Viagra sin visitar a un médico