Op donderdagavond 18 november 2021 vond de halfjaarlijkse ALV van de SGA plaats. Vanwege de coronasituatie werd weer per video in Zoom vergaderd.

Het algemeen en financieel jaarverslag 2020-21 werden goedgekeurd. Omdat er nauwelijks activiteiten mogelijk waren wegens de coronapandemie, heeft de SGA in dit seizoen geen contributie geheven. Een klein nadelig saldo van €820 wordt ten laste van het algemeen vermogen gebracht.

De vergadering stemde in met de beleidsrichtlijnen voor subsidieverlening door de SGA.

René Pijlman werd herkozen voor een tweede termijn van 3 jaar als voorzitter. Pim Beers werd benoemd tot penningmeester. We zijn blij dat hij zich hiervoor beschikbaar stelde. We zijn veel dank verschuldigd aan lid van verdienste en oud-penningmeester Fred Bergen voor het waarnemen van de financiën als administrateur in de afgelopen penningmeesterloze tijd. Theo Weijers werd herkozen als bestuurslid materiaalbeheer en toernooileider a.i. Hij neemt de functie van toernooileider dit seizoen tot september 2022 waar en zou graag zien dat daarna een nieuwe toernooileider wordt gevonden. De functie van jeugdleider in het SGA-bestuur blijft vacant. Oud-voorzitter Henk Boot werd benoemd tot plaatsvervangend bondsraadlid.

De bezetting van de JGA (jeugdcommissie) laat te wensen over. Bestuur en JGA roepen de clubs mét en zonder jeugdafdeling op om kandidaten te zoeken voor de JGA, die de jeugdcompetitie, -toernooien en -kampioenschappen op regionaal niveau organiseert.

De SGA-competitie en bekercompetities zijn voortvarend van start gegaan. Wel werd duidelijk dat de tijdelijke coronamaatregelen (3 weken horeca dicht om 20 uur) het een stuk of zes clubs onmogelijk maakt competitiewedstrijden thuis te spelen. Afgesproken is dat deze clubs in de resterende twee weken alternatieven onderzoeken (bijvoorbeeld: bij een andere club spelen of op zaterdagmiddag spelen) en aan de competitieleider laten weten wat de mogelijkheden zijn. Zodra bekend is of en voor hoe lang de maatregelen worden verlengd of zelfs aangescherpt, zal het SGA-bestuur zich beraden op de vraag hoe de competitie kan worden voortgezet. Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk wedstrijden laten doorgaan die door kunnen gaan.

Het Veteranenrapidtoernooi is met een bescheiden aantal deelnemers gespeeld. Het oliebollentoernooi (snelschaakkampioenschap) kan hopelijk doorgaan op 31 december. De data en zaal (De Poort in de Kattenburgerstraat) voor het Open veteranenkampioenschap in maart/april 2022 zijn vastgelegd, in de hoop dat ook dit toernooi door kan gaan. Een driemanschap bestaande uit Theo Weijers, Klaas Knoester en Gerie Opgenhaffen gaat bekijken hoe en waar we in 2022 ons Persoonlijk Kampioenschap kunnen organiseren. Dit toernooi is belangrijker geworden, nu de SGA-kampioen zich plaatst voor het kwalificatietoernooi voor enkele plaatsen in het vernieuwde NK Schaken.

Op een oproep aan clubs om iets te organiseren in het kader van het jubileum 150 jaar KNSB in 2023 werd lauw gereageerd. Het enthousiasme voor dit jubileum moet duidelijk nog groeien in onze schaakregio

19 november 2021

Posted In: ALV

Leave a Comment

Op dinsdag 9 november speelde de nieuwe SGA-club Zwart op Wit (13 leden, voornamelijk studenten) zijn eerste competitiewedstrijd uit tegen Caissa 8 in de vierde klasse. De meeste spelers hadden nog geen competitie-ervaring of kennis van de wedstrijdregels. Zet doen en klok indrukken met één hand, noteren tot je minder dan 5 minuten hebt, aanraken is zetten, telefoon uit… met een spoedcursus werd het team op de wedstrijd voorbereid. Sommigen keken nog wat onwennig naar de houten stukken en vergaten regelmatig de klok in te drukken na het doen van een zet. Online gaat dat immers automatisch.

De Caissanen zagen het minzaam aan en rekenden misschien op een makkelijke wedstrijd. Het liep anders. Bij het ene na het andere bord verscheen 0-1 op het wedstrijdformulier. De wedstrijdregels mogen dan nieuw zijn voor de Zwart op Witters, schaken kunnen ze wel.

Zwart op Wit 1 na de 0-8 overwinning op Caissa 8 (9 november 2021)

Van harte gefeliciteerd met dit fraaie resultaat. Dat jullie club moge gaan groeien en bloeien!

10 november 2021

Posted In: Competitie

One Comment

Na anderhalf jaar coronapauze is de SGA-competitie weer begonnen. De eerste wedstrijd was Caissa 5 – Amsterdam West 5 in klassse 2A op dinsdag 19 oktober.

We wensen alle clubs en teams veel succes en hopen op een spannende en levendige competitie, die corona volente helemaal kan worden uitgespeeld.

Caissa 5 – Amsterdam West 5 op dinsdag 19 oktober 2021

20 oktober 2021

Posted In: Competitie

Leave a Comment

Het SGA-bestuur heeft na consultatie van de clubs besloten dat het Protocol Verantwoord Schaken van de KNSB d.d. 25 september 2021 tot nader bericht van kracht is in de SGA-competitie 2021/22.

Per 6 november 2021 komt hier de verplichting door de Rijksoverheid bij dat een geldig coronatoegangsbewijs (CTB, coronapas, QR-code) vereist is voor alle binnensporten en dus ook voor schaken. Dit is niet langer een verantwoordelijkheid van de horecaspeellocatie, maar van de schaakclubs zelf. Het controleren van de CTB gebeurt volgens de corona scanner procedure van de KNSB.

Een kleine bijzonderheid is dat dit vereiste geldt voor iedereen van 18 jaar of ouder, terwijl het CTB-vereiste in de horeca geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Schakers van 13-18 jaar kunnen zodoende op sommige horecaspeellocaties ook om een CTB en legitimatie gevraagd worden.

Als een speler geen geldige CTB met legitimatie toont en daarom niet wordt toegelaten, dan mag uiteraard volgens de regels van het competitiereglement een vervanger of invaller worden opgesteld. Als een bord leeg blijft dan geldt het als N.O. (niet opgekomen).

Met een coronatoegangsbewijs bewijst een speler dat hij gevaccineerd of recent negatief getest is, of eerder corona heeft gehad. Spelers kunnen hun coronatoegangsbewijs meenemen in de CoronaCheck app op een smartphone of op papier, samen met een legitimatiebewijs. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de speler om het coronatoegangsbewijs tijdig aan te vragen en/of de app te downloaden. De informatie van de Rijksoverheid over de CoronaCheck app en het coronatoegangsbewijs is te vinden op coronacheck.nl.

Dit bericht is geüpdatet op 8 november 2021, met het CTB-vereiste voor de binnensport per 6 november.

15 oktober 2021

Posted In: Competitie

Tags:

Leave a Comment

In het weekend van 25/26 september vond het online kwalificatietoernooi plaats, waarin 12 regionale kandidaten streden om 4 plaatsen in het Deloitte NK Schaken. Voor de SGA speelde IM Ilias van der Lende mee.

Ilias van der Lende in het Amsterdam Science Park Chess Tournament 2019. Foto: Lennart Ootes.

Ilias speelde uitstekend en eindigde op de 2e plaats (eindstand). Daarmee heeft hij zich geplaatst voor het NK. Het speelschema van het NK is bekend en Van der Lende (2388) speelt in de eerste ronde van het knock-out toernooi op 15 oktober tegen GM Twan Burg (2514).

We feliciteren Ilias van der Lende met zijn plaatsing en wensen hem veel succes in het NK!

27 september 2021

Posted In: SGA algemeen

Leave a Comment

Het NK Schaken kent dit jaar een nieuwe formule: een knock-out toernooi met 24 spelers, waaronder 5 regionale kampioenen. Omdat de speellocatie Hoogeveen is, is de kampioen van de NOSBO direct geplaatst. Voor de overige 4 plaatsen zullen de kampioenen van 12 regionale bonden een kwalificatietoernooi spelen op 25/26 september 2021.

Voor de SGA neemt IM Ilias van der Lende (2372) deel aan het online kwalificatietoernooi.

De SGA-kampioenen van 2016-2019 zagen om persoonlijke redenen af van deelname. Doordat onze oorspronkelijke kandidaat zich vlak voor het toernooi heeft teruggetrokken, kreeg de SGA van de KNSB één dag de tijd om een nieuwe deelnemer voor te dragen. Het SGA-bestuur heeft daarop met een spoedprocedure twaalf 2300+ SGA-spelers gevraagd of zij bereid zouden zijn om deel te nemen, en van de belangstellenden degene met de hoogste KNSB-rating uitgenodigd. We zijn blij dat Ilias de uitnodiging aannam en namens de SGA aan het kwalificatietoernooi gaat deelnemen.

IM Ilias van der Lende speelt in SGA-club Amsterdam Berserkers die tijdens de coronapandemie is opgericht, en is zodoende pas kort SGA’er. We wensen Ilias veel succes in het kwalificatietoernooi en hopelijk in het NK Schaken!

16 september 2021

Posted In: SGA algemeen

Leave a Comment

In Amsterdam is de nieuwe schaakclub Paard d4 opgericht door circa 13 sterke en ervaren schakers. De club heeft zich aangesloten bij de SGA en de KNSB, en speelt komend seizoen met een achttal in de SGA-competitie.

Paard d4 speelt op donderdagavond in Café Batavia op de Prins Hendrikkade in Amsterdam.

Oprichter van de club is Joël de Vries, secretaris is Jeroen Schoonackers.

We wensen Paard d4 veel succes en hopen dat dit een groeiende en bloeiende schaakvereniging wordt!

16 september 2021

Posted In: SGA algemeen

Leave a Comment

In Amsterdam is de nieuwe schaakclub Zwart op Wit opgericht door 10 studenten. De club heeft zich aangesloten bij de SGA en de KNSB, en speelt komend seizoen met een achttal in de SGA-competitie. Daarnaast speelt Zwart op Wit mee in de Bronzen SGA-Bekercompetitie.

Zwart op Wit speelt op maandagavond in Spelletjescafé 2 Klaveren in de De Clercqstraat.

De voorzitter en extern wedstrijdleider van de club is Maurice Buzink. secretaris en penningmeester is Robbert Visscher.

We wensen Zwart op Wit veel succes en hopen dat dit een groeiende en bloeiende schaakvereniging wordt!

9 september 2021

Posted In: SGA algemeen

Leave a Comment

De KNSB organiseert binnenkort weer een cursus Schaaktrainer 1, deels in het Max Euwecentrum in Amsterdam, deels online. De cursus vindt plaats op de woensdagavonden:

 • 13 oktober 2021 (op locatie, het Max Euwe Centrum)
 • 3 november (online)
 • 24 november (op locatie)
 • 15 december (online)
 • 13 januari 2022 (op locatie)

Fysieke bijeenkomsten duren van 18.45- 21.45 uur, online van 19.30-21.30 uur.

Deze cursus is een uitstekende basis om te beginnen als schaaktrainer in stap 1 en 2 van de Stappenmethode.

Meer informatie en inschrijven op de website van de KNSB

De SGA wil het opleiden van schaaktrainers in onze regio bevorderen en stelt hiervoor een vergoeding beschikbaar. De SGA vergoedt de eigen bijdrage die de KNSB per deelnemer in rekening brengt voor de cursussen Schaaktrainer 1, 2 en 3 volledig, onder voorwaarde dat de deelnemer het diploma behaalt. De SGA-club kan de eigen bijdrage achteraf declareren bij de penningmeester van de SGA, met daarbij een scan of kopie van de factuur van de KNSB. De deelnemer ontvangt de factuur normaliter voor aanvang van de cursus. De vergoeding van de SGA is beperkt tot de eigen bijdrage: reiskosten en aanschaf van een cursusboek e.d. worden door de SGA niet vergoed.

8 september 2021

Posted In: Cursus

Leave a Comment

Op maandagavond 28 juni 2021 vond de halfjaarlijkse ledenvergadering van de SGA plaats, die in het teken stond van de plannen voor seizoen 2021-22. We hopen dat de coronacrisis in september achter ons ligt en we een normaal seizoen zullen hebben.

In het rondje langs de verenigingen waren optimistische geluiden te horen. De meeste clubs hebben de coronalockdowns met beperkte schade doorstaan en verwachten in het komend seizoen weer fris van start te gaan.

De begroting voor 2021-22 werd met algemene stemmen goedgekeurd. Onderdeel van de begroting is een verhoging van de jeugdcontributie, die gecompenseerd wordt door een organisatievergoeding voor de clubs die SGA-jeugdtoernooien organiseren. Voor de clubs kan de contributieverhoging zodoende financieel neutraal zijn.

De nieuwe club Zwart op Wit was als toehoorder aanwezig. Deze vereniging is opgericht door circa 10 studenten, die met een team aan de SGA-competitie willen meedoen.

Er was veel ongenoegen bij de clubs over de wijziging van de WBTR en het vervallen van de btw-vrijstelling. Dit is extra complexiteit en gedoe waar de overheid ons mee belast. Er zit helaas niets anders op dan er zo goed en kwaad mogelijk mee om te gaan.

Harrie Boom werd herkozen voor een tweede termijn van 3 jaar als competitieleider. Adrienne Cramer nam na ruim 9 jaar afscheid als toernooileider in het bestuur en kondigde haar verhuizing naar Den Haag aan. Het is een aanwinst voor de HSB, voor ons helaas een aderlating. De bestuursfunctie van toernooileider blijft als vacature open staan, net als die van penningmeester. Bestuursleden Theo Wijers en Klaas Knoester, samen met erelid Gerie Opgenhaffen nemen de organisatie en wedstrijdleiding van de SGA-toernooien op zich. Ze zijn in de SGA een vertrouwd gezelschap.

De vergadering stemde in met het uitstellen van de reglementaire deadlines voor het aanmelden van teams en spelers voor de SGA-competitie, om de clubs na de coronapauze iets meer tijd te geven om hun teams samen te stellen. De SGA-competitie gaat naar verwachting in de week van 18 oktober van start. Het plan is iets vroeger met de bekercompetities te beginnen, aangezien het voor clubs niet zo ingewikkeld is hiervoor teams samen te stellen.

In het komend seizoen zullen corona volente worden gespeeld:

 • de reguliere SGA-competitie
 • de bekercompetities (goud, zilver, brons)
 • de rapidcompetitie aan het eind van het seizoen
 • het 7-rondig Veteranenkampioenschap
 • het veteranen-rapidtoernooi
 • het snelschaakkampioenschap ofwel Oliebollentoernooi

Of en wanneer er weer een Amsterdam Open (weekendtoernooi, tevens PK) kan plaatsvinden is nog onduidelijk.

29 juni 2021

Posted In: ALV

Leave a Comment

Volgende pagina »