Helaas heeft SGA-schaakclub ZZ zichzelf eind mei opgeheven. De club leed volgens een prominent lid al langere tijd een kwijnend bestaan. De coronacrisis en het afhaken van nog enkele schakers was de genadeklap voor deze kleine maar bijzondere club.

De SGA telt hierdoor nog 22 schaakclubs.

28 mei 2020

Posted In: SGA algemeen

Leave a Comment

Het seizoen 2019-20 is helaas met een harde crashlanding tot stilstand gekomen door de coronapandemie COVID-19. Het SGA-bestuur heeft in een videovergadering het perspectief voor seizoen 2020-21 besproken.

Het kabinet heeft vandaag de verwachting uitgesproken, aannemende dat het coronavirus onder controle blijft, dat per 1 september 2020 de binnensporten weer van start kunnen. Helaas zullen we zonder publiek moeten spelen.

Waarschijnlijk zullen we een vorm van anderhalvemeterschaak moeten spelen, zoals dat nu al mogelijk is bij de jeugd. Hiervoor geldt het Protocol schaken voor de jeugd in de 1,5 meter samenleving, dat de KNSB in samenwerking met sportkoepel NOC*NSF heeft opgesteld. Op dit moment valt nog niet te zeggen of volgend seizoen alleen binnen de clubs (intern) geschaakt mag worden, of dat wedstrijden tussen clubs (zoals in de KNSB- en SGA-competitie) zullen zijn toegestaan. Ook valt nog niet te zeggen wanneer grootschalige toernooien weer plaats kunnen vinden.

We willen in augustus een video-overleg met de SGA-clubs houden. Geen formele vergadering, maar een gelegenheid om bij te praten over de situatie en de plannen voor het komend seizoen. Daarbij kan aan de orde komen:

 • Hoe zijn de clubs uit de crisis gekomen? Zijn de financiën gezond? Zijn er leden afgehaakt?
 • Is het speellokaal weer beschikbaar?
 • Gaan de clubs weer van start met de interne competitie?
 • Hoeveel belangstelling is er bij de clubs om de SGA-competitie in de vorm van anderhalvemeterschaak te spelen? Is daarvoor voldoende ruimte in de speellokalen?

We willen de clubs komend seizoen – in afwijking van artikel 6 van het competitiereglement – tot in september de tijd geven om het aantal teams door te geven. Zodoende kunnen de clubs eerst hun eigen ALV houden en de wensen en mogelijkheden intern bespreken.

De geplande voorjaarsvergadering op dinsdag 9 juni 2020 hebben we afgelast. De voorzitters en secretarissen van de clubs krijgen per e-mail enkele voorstellen toegestuurd, waarmee alle clubs hopelijk bij acclamatie (per e-mail) kunnen instemmen. Het betreft de begroting 2020-2021 en twee kleine technische wijzigingen in het competitiereglement en bekerreglement. Als er toch behoefte aan een vergadering blijkt te zijn, dan organiseren we een videovergadering. De eerstvolgende ALV van de SGA staat (onder voorbehoud) gepland voor dinsdag 17 november 2020, fysiek of digitaal.

De KNSB heeft de start van de KNSB-competitie uitgesteld tot 31 oktober 2020 (de oorspronkelijk geplande datum van ronde 2). Op de website van de KNSB staat al het nieuws rond schaken en de coronacrisis verzameld op één pagina.

We wensen iedereen een goede gezondheid toe en we hopen op een vliegende herstart in 2020-21!

6 mei 2020

Posted In: SGA algemeen

Tags:

One Comment

Vanaf 29 april 2020 is het voor twee groepen toegestaan in een groep onder begeleiding buiten te sporten:

 1. Kinderen t/m 12 jaar
 2. Jeugd 13 t/m 18 jaar

Het gaat om trainingen en onderlinge wedstrijden binnen een club, niet om wedstrijden tussen clubs. Het is verder niet toegestaan dat de groepen 1. en 2. gemengd sporten.

Het ‘Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar‘ van NOC*NSF en  geeft de ruimte voor binnensporten (zoals schaken) om in de buitenlucht georganiseerde sportactiviteiten/trainingen te organiseren. De KNSB heeft daarvoor aanvullend een specifiek ‘Protocol Verantwoord Schaken kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar‘ opgesteld.

28 april 2020

Posted In: Jeugd

Tags:

Leave a Comment

Op advies van NOC*NSF en de KNSB en per 15 maart op last van de Rijksoverheid gelast de SGA in verband met de heersende COVID-19 coronapandemie álle bijeenkomsten af tot 1 juni 2020. De bedoeling is om fysiek sociaal contact en daarmee de verspreiding van het voor de volksgezondheid zeer gevaarlijke virus drastisch te beperken.

Het besluit tot verlengen van de afgelasting van 6 april tot 1 juni 2020 is gebaseerd op deze maatregel die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op 23 maart in een persconferentie bekendmaakte (terugkijken):

“Alle samenkomsten, dat zijn evenementen en bijeenkomsten, verbieden we tot 1 juni, in plaats van tot 1 april en er geldt geen ondergrens meer van 100 personen.”

Deze afgelasting heeft onvermijdelijk gevolgen voor alle lopende en geplande activiteiten in het seizoen 2019/20.

Het SGA-bestuur heeft besloten om de SGA-competitie van het seizoen 2019/20 te beëindigen. Het eerstvolgende seizoen dat we weer kunnen schaken beginnen we met een schone lei en met dezelfde rechten als aan het begin van dit seizoen golden. Er vinden aan het eind van dit seizoen dus geen promoties en degradaties plaats, met uitzondering van De Volewijckers 2, dat in klasse 3B al kampioen was. We feliciteren De Volewijckers met de promotie.

De Bekercompetities worden beëindigd, zonder kampioenen.

De SGA-rapidcompetitie wordt dit seizoen niet gespeeld.

Het Veteranenkampioenschap, waarvan rondes 1 en 2 al waren gespeeld, wordt beëindigd zonder kampioenen. De deelnemers krijgen volgend seizoen korting op het inschrijfgeld.

De afgelasting tot 1 juni 2020 geldt daarnaast voor:

 • de teamcompetitie (jeugd)
 • de Grand Prix-cyclus (jeugd)
 • het Teamkampioenschap D (jeugd) dat op 15 maart zou plaatsvinden
 • de Voorrondes Schoolschaken die op 21 en 22 maart zouden plaatsvinden
 • de Halve Finale Schoolschaken die op 29 maart zou plaatsvinden
 • De Finale Schoolschaken die op 4 april zou plaatsvinden

Bestuur en commissies zullen in deze periode geen fysieke vergaderingen of andere bijeenkomsten houden. Het SGA-bestuur vergadert op 6 mei via videobellen. We bespreken dan o.a. dezelfde optie voor de geplande ALV op 9 juni 2020.

Op 3 april besloot ook de KNSB de lopende competitie 2019/20 te beëindigen, zonder promoties en degradaties.

Wij adviseren de SGA-clubs hun clubavonden, toernooien en andere (jeugd)bijeenkomsten in deze periode eveneens af te gelasten. Verschillende clubs organiseren virtuele clubavonden of andere toernooien op de schaakplatforms:

De jeugd kan daarnaast terecht op Schaakmatties, de online jeugschaakclub‎ van de KNSB.

Voor adviezen met betrekking tot COVID-19 verwijzen we naar het RIVM en de Rijksoverheid.

We wensen alle schakers een goede gezondheid en veel online schaakplezier.

Namens het bestuur van de SGA,
René Pijlman, voorzitter

Updates van dit bericht:

 • 3 april 2020: besluit van de KNSB toegevoegd om de lopende competitie te beëindigen.
 • 25 maart 2020: citaat van de minister met terugkijklink toegevoegd, omdat er verwarring is ontstaan over de reikwijdte van de maatregelen. De Rijksoverheid communiceert onder de eufemistische aanduiding “nadere uitwerking en precisering” op 24 maart helaas andere maatregelen.
 • 24 maart 2020: het SGA-bestuur heeft besloten de competities van het seizoen 2019/20 geheel te beëindigen.
 • 23 maart 2020: op last van de Rijksoverheid zijn alle samenkomsten verboden tot 1 juni 2020.
 • 15 maart 2020: op last van de Rijksoverheid sluiten alle sportclubs en is de maatregel met een week verlengd t/m 6 april 2020.

13 maart 2020

Posted In: Jeugd, SGA algemeen

Tags:

6 Comments

IM Hing Ting Lai, SGA Snelschaakkampioen 2019. Foto: Iwan Bonoo.

Het Open Snelschaakkampioenschak van de SGA op zondag 29 december 2019 in het Bilderdijkpark, was met 70 deelnemers weer goed bezet. IM Hing Ting Lai won het toernooi voor de vijfde keer in zes jaar. Hij bleef ongeslagen en liet slechts twee remises toe. Hing Ting won o.a. van zijn directe concurrent Jeffrey Van Vliet.

Eindstand

SGA Snelschaakkampioenschap op 29 december 2019 in het Bilderdijkpark. Foto: Iwan Bonoo.

Fotoalbum met meer foto’s van Iwan Bonoo.

30 december 2019

Posted In: Toernooi

Tags:

Leave a Comment

De scheiding van de SGA- en KNSB-competitie en de uitbreiding van de KNSB-competitie met de 4e t/m 7e klasse is definitief geworden. Dit was een pilot voor 2 seizoenen (2018/19 en 2019/20), maar de Bondsraad van 7 december 2019 besloot de nieuwe opzet definitief in te voeren. De SGA stemde hiervoor, nadat we daartoe in onze eigen ALV op 22 november hadden besloten.

Volgend seizoen kunnen de clubs dus weer naar believen extra teams inschrijven voor de SGA- en KNSB-competitie. Alle leden van de clubs hebben de vrije keuze om SGA of KNSB te spelen, of beide. De SGA-competitie wordt op doordeweekse clubavonden gespeeld, de KNSB-competitie op zaterdagmiddagen. Er is geen promotie/degradatie tussen SGA- en KNSB-competitie.

13 december 2019

Posted In: Competitie

Leave a Comment

Op 7 december a.s. organiseert de KNSB weer de jaarlijkse Themadag voor bestuurders, trainers en organisatoren. De Themadag staat dit jaar in het teken van vernieuwen en ondernemen.

De hoofdgast Paul Iske, Chief Failure Officer van het Instituut van Briljante Mislukkingen (en hoogleraar Innovation en Business Venturing aan de Maastricht University) gaat ons met een vermakelijke en prikkelende presentatie aan het denken zetten hoe je je club, training of toernooi (nóg) beter kunt krijgen.

Daarnaast hebben is er weer een mooie selectie van workshops, met de focus op schoolschaak en training geven (verankeren) en op het versterken van clubschaak. Er is ook een schaakmarkt waar je o.a. leuke schaakcadeaus en boeken kunt kopen, een demonstratie van de laatste ontwikkelingen van online leerprogramma Chessity en van de online jeugdschaakclub van de KNSB, Schaakmatties. Ook zijn er simultaans van de Chessqueens en van toptalent Casper Schoppen. Het programma is van 10.00 – 17.00 uur.

Deelname kost € 25, een lunch is inbegrepen!

Aanmelden kan tot en met a.s. zondag, 1 december, via het formulier op de website van de KNSB (daar is ook informatie over het programma en de workshops te vinden).

27 november 2019

Posted In: SGA algemeen

Leave a Comment

Op vrijdagavond 22 november 2019 vond de halfjaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) van de SGA plaats in de Batjanzaal, hoofdkantoor en speelzaal van de Schaakschool Indische Buurt. De vergadering nam een minuut stilte in acht voor de SGA-schakers die in de afgelopen periode helaas zijn overleden.

Een notitie met aanbevelingen voor de preventie van seksuele intimidatie werd voor kennisgeving aangenomen. Clubs kunnen hun vrijwilligers, met name zij die de jeugd op enigerlei wijze begeleiden, via de SGA-website een gratis VOG laten aanvragen.

Het algemeen jaarverslag en het financieel jaarverslag over het afgelopen seizoen 2018-19 werden goedgekeurd, waarmee het bestuur decharge is verleend voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Op voorstel van lid van verdienste Fred Bergen, wordt € 300 van het batig saldo gedoneerd aan het Max Euwe Centrum.

Een voorstel van SGA-bestuur en -jeugdcommissie (JGA) voor de toekomstbestendige organisatie van jeugdtoernooien werd goedgekeurd. Dat wil zeggen dat er in 2019-20 wordt proefgedraaid met het organiseren van SGA-jeugdtoernooien door de clubs, waarbij die clubs van de SGA een extra organisatievergoeding krijgen. In de voorjaarsvergadering van 2020 zullen we evalueren hoe dit loopt, of voortzetting in komende seizoenen gewenst is en hoe dit financieel kan worden gedekt.

Helaas was er nog geen kandidaat voor de vacature van penningmeester. De huidige penningmeester, Wilco Dado, is gestopt met schaken en heeft zijn lidmaatschap van Zukertort Amstelveen opgezegd. Formeel kan hij volgens de statuten van de SGA daardoor geen penningmeester meer zijn, maar hij was bereid de functie nog enige tijd waar te nemen. We zetten onze zoektocht voort en vragen de SGA-clubs om actiever op zoek te gaan naar een kandidaat voor deze functie. Onze hoop en bedoeling is in de voorjaarsvergadering van 2020 een voordracht te kunnen doen.

Besloten werd om in de komende Bondsraad van de KNSB te stemmen vóór het definitief worden van de uitbreiding van de KNSB-competitie met de 4e t/m 7e klassen. We zijn er inmiddels aan gewend, maar het is een proef voor twee seizoenen, die nog moet worden afgesloten met een besluit tot definitieve invoering.

De bekercompetities (goud, zilver, brons) hebben dit seizoen veel inschrijvingen opgeleverd (43 teams, tegenover 18 teams vorig seizoen in één bekercompetitie), zodat besloten werd de nieuwe opzet te continueren. In de voorjaarsvergadering van 2020 wordt slechts een kleine reglementswijziging voorgesteld om de geldende ratinglijst voor de ratinggrenzen eenduidig te maken.

De SGA is zijn speelzaal Ludo, ofwel de kantine van de sportzaal in het IJburg College, helaas kwijtgeraakt, doordat de uitbater ermee is gestopt. Een nieuwe vaste locatie is nog niet gevonden. Wel hebben we oplossingen voor afzonderlijke toernooien:

 • Het Veteranen Rapidkampioenschap wordt op donderdag 19 december 2019 gespeeld in de Batjanzaal.
 • Het Open Snelschaakkampioenschap van Amsterdam 2019, ofwel het Oliebollentoernooi, wordt op zondag 29 december 2019 gespeeld in de locatie van sv Amsterdam West, Bilderdijkpark 10.
 • Het Veteranenkampioenschap wordt op 7 donderdagmiddagen in het voorjaar van 2020 gespeeld in de locatie van sv De Raadsheer, gebouw De Poort in de Kattenburgerstraat 150. Daar kunnen helaas minder deelnemers in (ruim 80) dan het toernooi eerder had (tegen de 120). Er waren verschillende suggesties hoe we daarmee het beste kunnen omgaan, het SGA-bestuur zal zich daar nog over buigen.

Het PK van de SGA is afgelopen seizoen vanwege het vervallen van de speelzaal op IJburg, gespeeld als onderdeel van het Science Park Chess Tournament (Spachess). De vergadering had een duidelijke voorkeur om er in de toekomst weer een apart toernooi van te maken onder de naam Amsterdam Open, waarvan tot nu toe één editie heeft plaatsgevonden. De uitdaging is om een voldoende grote en betaalbare schaaklocatie te vinden (60+ borden) die een heel weekend beschikbaar is.

Het SGA-bestuur kreeg mandaat van de vergadering om de opzet en het reglement van de rapidcompetitie enigszins aan te passen, afhankelijk van het aantal deelnemende teams. De klassen worden zo nodig kleiner gemaakt (van 10 naar 8), om 4 klassen te behouden en zodoende de ratingverschillen binnen een klasse te beperken.

In de rondvraag vertelde Michiel Harmsen dat Zukertort Amtelveen een nieuwe locatie heeft per januari 2020: Ontmoetingscentrum De Meent in Amstelveen. Arno Bezemer had minder goed nieuws: het ziet ernaar uit dat Caissa aan het eind van het seizoen afscheid moet nemen van zijn locatie Huize Lydia in Amsterdam Zuid. De club moet op zoek naar een nieuwe speelzaal.

René Pijlman
voorzitter

 

24 november 2019

Posted In: ALV

Leave a Comment

Amstelveen Chess Masters is de nieuwe overkoepelende naam voor een aantal bekende en een aantal nieuwe schaakevenementen die allemaal plaatsvinden in één weekeinde in Amstelveen.

NK Snelschaken (open)

Dit jaar zal op zaterdag 30 november voor de eerste keer het NK Snelschaken worden gehouden. Op het programma staan 15 dubbele ronden (30 partijen in totaal) met het speeltempo 3 minuten + 2 seconde per zet. Nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de finale over maximaal 3 partijen die direct na de laatste ronde gespeeld zal worden.

Er worden 20 spelers door de organisatie uitgenodigd. Onder de deelnemers bevinden zich de grootmeesters Loek van Wely, Jorden van Foreest, Lucas van Foreest (Nederlands Kampioen 2019) en snelschaakfenomeen IM Hing Ting Lai. Daarnaast zijn er 180 plaatsen voor open inschrijving (vanaf 1 oktober).

NK Rapid (invitatie)

Op zondag 1 december zal er op dezelfde locatie voor het vijfde achtereenvolgende jaar het NK Rapid worden gehouden. De beste 8 heren en 8 dames van Nederland zullen in een gesloten achtkamp gaan strijden om de nationale titel.

Brainwave Rapidtoernooi en Jeugd Grand Prix Zukertort

Amstelveen Chess Masters

Tegelijkertijd vindt er ook het 12e Brainwave Rapidtoernooi plaats (deelname open voor iedereen) en de Jeugd Grand Prix die georganiseerd wordt door SV Zukertort Amstelveen.

Amstelveen Chess Masters wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsoren CNE ICT Professionals en de gemeente Amstelveen.

5 september 2019

Posted In: Toernooi

Tags:

Leave a Comment

Frans Oranje in 2018. Foto: Anneke Wiggelendam.

Frans Oranje, oud-penningmeester en lid van verdienste van de SGA, erelid van Caissa, is op 16 augustus 2019 op 80-jarige leeftijd overleden. “Ik heb een mooi leven gehad”, zei Frans bij zijn afscheid van familie en vrienden.

Frans was in de periode van 1998-2010 ruim 12 seizoenen onafgebroken penningmeester van de SGA. Hij wilde er in 2010 niet mee stoppen, maar moest aftreden vanwege de toen ingevoerde statutaire regel dat bestuursleden maximaal 12 jaar zitting mogen hebben. Zonder deze regel zou Frans vermoedelijk nog wel even zijn doorgegaan. In de brief aan de ledenvergadering van november 2010 waarmee hij afscheid nam als penningmeester, schreef Frans “Ik heb met veel plezier de afgelopen 12 jaar in het SGA-circuit meegedraaid en ik wens de SGA en haar bestuurders veel succes de komende jaren”. Naast zijn rol als penningmeester, was Frans een trouwe hulp bij de organisatie van de SGA-toernooien. De vergadering benoemde hem tot lid van verdienste van de SGA.

 

“Ik herinner mij Frans als een betrokken, vriendelijke, ietwat verstrooide man. Hij nam zijn taak als penningmeester en bestuurslid niet licht op; bij alle SGA-evenementen was hij aanwezig om te helpen. Hij loste zaken snel op en kon het niet uitstaan als er iets in de financiën niet klopte.

Hij riep zo nodig mijn hulp in voor een frisse blik en om die reden kwam ik wel eens bij hem thuis. Hij woonde in Amsterdam in een gerenoveerd oud grachtenpand waarin diverse appartementen waren gebouwd en met een licht trappenhuis in het midden. Op alle etages stonden fuchsia’s die allemaal door Frans werden verzorgd; hij was een expert op fuchsiagebied. Hij reisde ook graag naar Azië.”

Fred

 

“Ik ken Frans al ontzettend lang; hoe lang precies weet ik niet. Het grappige is dat ik hem leerde kennen omdat wij in dezelfde tienkamp zaten in het (toen nog) Hoogovens Toernooi. Toen speelde ik nog mee, dus dat is sowieso al – letterlijk – in de overige eeuw. En het was in één van de eerste jaren dat ik meedeed, dus zal misschien 30 jaar geleden zijn. Later leerde ik hem kennen als schaker en wedstrijdleider en voorzitter van Caissa. Ik leerde hem kennen als een aimabele – ja, zeg maar lieve – man. Hij was wel wat warrig en is dat altijd gebleven. Als penningmeester was dat wel eens een nadeel, maar hij deed zijn werk toch over het algemeen prima. Maar als je hem opbelde wist hij soms niet wie je was. Terwijl we elkaar toch uitstekend kenden.

Ik heb hem in al die tijd maar één keer boos gezien, in het SGA-bestuur. Dat was toen het niet precies klopte. Hij was het soort penningmeester dat af en toe vroeg om eens wat meer uit te geven, want er was te veel in kas. En dat was ook zo.

Hij was ook degene die altijd het jaarlijkse etentje organiseerde. Dat kon je aan hem overlaten, want hij hield daarvan en ging graag uit eten. Hij woonde dan ook midden in het centrum en wel op de wallen. Jawel, het “hete deel” van de wallen. En zijn grootste passie was het kweken van fuchsia’s.

Frans was elk jaar in Wijk aan Zee en daar knoopten we elke dag wel een praatje aan. Of hij had gewonnen of verloren (en dat kwam later helaas wat vaker voor); hij bleef vrolijk en even goed gemutst zijn uitslag melden. Een liefhebber van het schaken, niet van het winnen. Analyseren met Frans was altijd een vrolijke bedoening, want zijn notatie rammelde altijd aan alle kanten dus het was altijd puzzelen waar het stuk vandaan kwam dat een zet deed of zelfs wat voor stuk dat was.

Wat mij betreft is de wereld zonder Frans weer een beetje triester geworden.”

Gerie

 

“Jaren geleden was ik inval-penningmeester van de JGA, de jeugdcommissie van de SGA. Omdat ik van mening was dat twee penningmeesters bij de SGA teveel van het goede waren, stelde ik voor dat één meer dan genoeg was.

De penningmeester van de SGA was toentertijd Frans Oranje. Hij was niet zo blij met mijn voorstel, maar het voorstel werd wel aangenomen, maar onder de voorwaarde dat ik Frans assisteerde als het de financiën bij de jeugd betrof.

Een aantal jaren achter elkaar, kwam ik dan bij Frans thuis in Amsterdam. In de avond uren na mijn werk namen wij de stukken door en kon Frans zijn jaarstukken in orde brengen. Tijdens het seizoen hadden wij uiteraard ook diverse malen contact over financiële stukken.

Hij ruste in vrede.”

Ton

 

Frans was clubgenoot bij Caissa. Maar ik ken Frans meer als oud-collega die de teams voor het Bedrijvenschaak samenstelde. Zo ben ik ook bij het team van Pietson, Heldring & Pierson gekomen, later na een fusie MeesPierson geheten. Frans was er terecht trots op dat we ergens in de negentiger jaren Nederlands Kampioen werden met “zijn” team.IJverig en bescheiden, zo herinner ik mij Frans.

Olaf

Frans Oranje was altijd een gentleman. We dronken een glaasje wijn na afloop van de vergaderingen. Hij was ook altijd bij de toernooien aanwezig om te helpen. We hebben altijd graag met Frans gewerkt en betreuren dat we hem wegens ziekte al een tijdje niet meer zagen.

De SGA is Frans Oranje veel dank verschuldigd voor zijn enorme inzet en betrokkenheid bij onze schaakbond over een lange periode. We wensen zijn familie en (schaak)vrienden veel sterkte bij het dragen van dit vreselijke verlies. Wij zullen Frans missen.

Namens de Schaakbond Groot-Amsterdam,

Gerie Opgenhaffen, oud-competitieleider en erelid
Fred Bergen, oud-penningmeester en lid van verdienste
Paul Scheermeijer, oud-toernooileider en lid van verdienste
Ton Sprong, diplomaconsul en lid van verdienste
Olaf Ephraim, oud-voorzitter
René Pijlman, voorzitter

De crematie is woensdag 21 augustus 2019, om 16.15 uur in crematorium Slingerbos, Slingerboslaan 15, Ede.

Frans Oranje, schaker/reisleider overleden; herinneringen van Renzo Verwer.

18 augustus 2019

Posted In: In memoriam

2 Comments

Volgende pagina »
Une pharmacie a pour but d'aider les 5 millions d'hommes de Frence | Wie kaufen Sie Medikamente für ED | Viagra via online apotheek legaal | E ci sono nuove farmacie online | Viagra sin visitar a un médico