Op woensdagavond 5 juni j.l. vond de halfjaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) van de SGA plaats in de kantine van sporthal IJburg. De opkomst was met 25 afgevaardigden van verenigingen, bestuursleden, erelid en leden van verdienste redelijk. René Pijlman opende de vergadering vlak na 20:00 en memoreerde allereerst de medeschakers die ons in de afgelopen periode zijn ontvallen, de vergadering neemt voor hen een minuut stilte in acht.

Namens de KNSB was Frank lommers aanwezig, hij besprak actuele ontwikkelingen in de KNSB en reageerde op vragen van de afgevaardigden. Frank bevestigde desgevraagd o.a. dat het experiment met de scheiding van KNSB- en regionale competities, waarvan vooraf werd gevreesd dat dat wel eens ten koste zou kunnen gaan van o.a. onze SGA-competitie, in de praktijk goed heeft uitgepakt in die zin dat er nu meer partijen worden geschaakt, de kans dat deze scheiding nog wordt teruggedraaid kan daarom als zeer klein worden aangemerkt.

Bij de bespreking van de begroting van de SGA waarschuwde penningmeester Wilco Dado dat de cijfers nu nog florissant lijken maar dat door het afbouwen van de subsidies van de gemeente Amsterdam (in 2019/2020 krijgen we nog maar 75% van de gemaakte kosten van het schoolschaken, het jaar daarop 50%, weer een jaar later 25% en in 2022/2023 niets meer) in volgende jaren toch bezuinigd zal moeten worden.

Bij het agendapunt SGA-toernooien bleek dat de toekomst van onze thuisbasis, de kantine van sporthal IJburg, onzeker is. De uitbater, stichting Ludo, wil ermee stoppen en er is nog geen opvolger gevonden. Om te voorkomen dat wij voor een dichte deur staan, is bijna al ons schaakmateriaal dat hier staat opgeslagen nu tijdelijk bij verschillende bestuursleden thuis ondergebracht. Omdat het risico te groot is dat de kantine niet beschikbaar zal zijn, heeft het bestuur besloten af te zien van de huur van de ondergelegen sporthal. Omdat het tekort dag is om nog een geschikte andere locatie te vinden, heeft dat helaas als consequentie dat het geplande Amsterdam Open, met daarin opgenomen het persoonlijk kampioenschap, dit jaar geen doorgang kan vinden. Als eenmalige oplossing is ervoor gekozen het persoonlijk kampioenschap dit jaar onder te brengen in het Science Park Chess Tournament dat zal worden gehouden van 6 t/m 14 juli a.s. Het bestuur is nu op zoek naar andere locaties om SGA-toernooien te organiseren en hoort graag suggesties van de leden.

Om de SGA-competitie na de scheiding met de KNSB-competitie eerlijk, sportief en overzichtelijk te houden, heeft een commissie zich gebogen over het competitiereglement en een aantal wijzigingen voorgesteld. Na enige discussie zijn deze, inclusief enkele amendementen, door de ledenvegadering vastgesteld. Het aldus gewijzigde competitiereglement is binnenkort te raadplegen op de SGA-site.

De ALV gaat ook akkoord met het voorstel van het bestuur om met ingang van seizoen 2019/2020 drie bekercompetities te spelen:

 1. Gouden Bekercompetitie: hierin zijn alle leden van SGA-clubs speelgerechtigd.
 2. Zilveren Beker: speelgerechtigd zijn leden van SGA-clubs met een rating tot 1900.
 3. Bronzen Beker:speelgerechtigd zijn leden van SGA-clubs met een rating tot 1600.

Elke club bepaalt zelf in welke bekercompetitie(s) het speelt. Deelnemen aan alle drie de bekercompetities is toegestaan en wordt aangemoedigd.

Het laatste agendapunt voor de rondvraag is de jaarlijkse prijsuitreiking van de SGAcompetitie. Competitieleider Harrie Boom reikt de fel begeerde DGT 3000 schaakklokken als prijzen uit aan vertegenwoordigers van de teams die dit jaar kampioen werden in de SGA-competitie. Hij introduceert ook een nieuwe prijs: de wisselbeker die eerst werd uitgereikt aan de winnaar van het besturentoernooi is nu voor het winnaar van de hoofdklasse, deze trofee is vernoemd naar Martien de Bolster, een veelzijdig, uiterst beminnelijk mens die jarenlang velerlei functies beklede als voorzitter van Amstelveen en competitieleider en ons helaas ook een aantal jaren geleden op veel te jonge leeftijd is ontvallen. Harrie Boom overhandigt de Martien de Bolster-wisselbeker aan Peter van der Vlis, vertegenwoordiger van het winnende Caissa.

Een overzicht van deze en de andere kampioenen:

 • Viertallen: Laurierboom-Gambiet 3
 • Vierde klasse: Amsterdam West 10
 • Derde klasse: B VAS 11
 • Derde klasse: A Caissa 10
 • Tweede klasse: B Caissa 9
 • Tweede klasse: A ENPS 3
 • Eerste klasse: B Boven IJ-Nieuwendam 2
 • Eerste klasse: A Oosten Toren 1
 • Hoofdklasse: Caissa 6
 • SGA-cup: VAS

René Pijlman sluit de vergadering even na half elf, waarna er nog tijd is voor een kleine nazit met een consumptie aan de bar.

Klaas Knoester,
secretaris

19 juni 2019

Posted In: ALV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *