Procedure uitleen schaakmateriaal

1) Een verzoek om inlenen wordt gedaan bij de materiaalcommissaris waarvan de gegevens op de website komt te staan; thans is dat Chiel Reemer, tel 06-24285022 of chielreemer@gmail.com. 2) De materiaalcommissaris bepaalt, eventueel na overleg met de penningmeester van de SGA, of

aan het verzoek gevolg kan worden gegeven. Naast de beschikbaarheid van het materiaal is ook van belang of het verzoek komt van een SGA-vereniging, voor de SGA zelf is of van een andere organisatie (bijvoorbeeld Kroegloperstoernooi; Sciencepark e.d.).

3) Als het verzoek t.b.v een eigen SGA-toernooi komt dan gaat dat verzoek altijd voor! Van belang is dan wel dat men tijdig bij de materiaalcommissaris het materiaal voor de gewenste periode vastlegt.

4) Voor het feitelijke uitlenen wordt het formulier “Uitleenovereenkomst schaakmateriaal” ingevuld, ook als het materiaal voor een eigen SGA-toernooi is. Nadat de uitleenperiode is geëindigd wordt het volledig ingevulde formulier gestuurd naar de penningmeester van de SGA (http://www.sgaschaken.nl/over-sga/bestuur/)

5) Aan SGA-verenigingen worden geen kosten in rekening gebracht als het uitlenen minder dan 8 dagen is. Aan overige organisaties worden kosten in rekening gebracht volgens onderstaande tabel.

Uitleenprijzen per stuk:

Uitleenperiode tot 7 dagen 8 tot 14 dagen langer dan 14 dagen

Set (DGT XL+bord+stukken) Set (Garde+bord+stukken) Bord + stukken DGT XL

Gardeklok

€ 1,20 € 0,80 € 0,40 € 0,80 € 0,40

€ 1,40 € 1,00 € 0,50 € 0,90 € 0,50

€ 0,10 per dag extra € 0,05 per dag extra € 0,05 per dag extra € 0,10 per dag extra € 0,05 per dag extra