SGA OPEN VETERANENKAMPIOENSCHAP 2007

groep A groep B groep C groep D

SGA OPEN VETERANENKAMPIOENSCHAP 2007 groep A
detaillijst na ronde 7
pl                 sc  wp  SB  tpr  score/kleur/tegen           _
1  Wilmink, J.        1942 6   31,5 27,75 2138 +w5  =z28 +w6  =z7  +w4  +z8  +w3

2  Plijter, M.W.       1960 5   30,5 21,5 2045 +z16 +w4  =z13 =w3  =z11 +w14 =z6
3  Vanis, J.         1914 5   30  19,5 2055 +w20 +z8  =w9  =z2  +w7  +z11 -z1
4  Bosman, E.J.F.      1885 5   30  19  2016 +w25 -z2  +w28 +z5  -z1  +w12 +w7
5  Eggers, J.        1788 5   28,5 17,5 2048 -z1  +w27 +z12 -w4  +z19 +w10 +w8
6  Bouma, A.L.        1836 5   27  17  1982 =z31 +w15 -z1  +w21 +z23 +w13 =w2

7  Dekker, E.M.       1899 4   28  13  1913 +z22 =w10 +z23 =w1  -z3  +w21 -z4
8  Leur, B. de        2030 4   28  12  1926 +z32 -w3  +z29 +w13 +z10 -w1  -z5
9  Tuyl, W.S. van      1950 4   27,5 15  1948 +z21 +w11 =z3  -w10 -z13 +w15 =z14
10 Mostertman, L.G.     1988 4   26  13,25 1936 +w24 =z7  +w18 +z9  -w8  -z5  =w16
11 Meester, A.        1838 4   26  12,5 1915 +w26 -z9  +w20 +z18 =w2  -w3  =z13
12 Duijn, R. van       1957 4   25  11,5 1876 -w28 +z19 -w5  +z25 +w20 -z4  +w18
13 Kraaijkamp, W.      1918 4   25  11,5 1914 +z30 +w29 =w2  -z8  +w9  -z6  =w11
14 Caspel, R.D.J. van    2067 4   22,5 11,5 1912 =w19 =z23 =w24 +z26 +w16 -z2  =w9

15 Sprong, T.        1760 3,5  23  9,25 1829 =w18 -z6  =w19 =z17 +w26 -z9  +z24
16 Have, R. ten       1814 3,5  22  8,5  1854 -w2  -z25 +z27 +w29 -z14 +w23 =z10
17 Heeneman, R.G.      1818 3,5  18  9,5  1769 -z29 =w30 =z31 =w15 =w18 =z20 +z23

18 Banning, J. van      1858 3   25  9,5  1808 =z15 +w31 -z10 -w11 =z17 +w19 -z12
19 Wastiaux, R.       1834 3   24  8,25 1807 =z14 -w12 =z15 +w22 -w5  -z18 +w26
20 Kooi, J.         1776 3   23,5 7,25 1796 -z3  +w32 -z11 +w30 -z12 =w17 =z21
21 Hoek, W.J. van      1801 3   23  7,5  1782 -w9  =z26 +w25 -z6  +w24 -z7  =w20
22 Spanjersberg, H.     1776 3   18  5   1702 -w7  -z24 + 0  -z19 =w25 =z26 +w30

23 Spel, D.         1754 2,5  25  7   1768 +z27 =w14 -w7  +z24 -w6  -z16 -w17
24 Rooijen, A.J.C. van    1816 2,5  21  6   1756 -z10 +w22 =z14 -w23 -z21 +z30 -w15

25 Mank, A.H.C.       1764 2   22  7   1705 -z4  +w16 -z21 -w12 =z22 =w29 - 0
26 Ruigrok, J.J.H.M.     1758 2   21,5 4,25 1686 -z11 =w21 +z30 -w14 -z15 =w22 -z19
27 Weverling, F.F.      1835 2   20  5,25 1620 -w23 -z5  -w16 + 0  - 0  - 0  +z29

28 Wallekers, W.F.      1802 1,5  29  12,5 1897 +z12 =w1  -z4  - 0  - 0  - 0  - 0
29 Mulder, J.M.H.      1652 1,5  21,5 4,75 1634 +w17 -z13 -w8  -z16 -w30 =z25 -w27
30 Oude Brunink, B.G.M.   1781 1,5  19  3,25 1594 -w13 =z17 -w26 -z20 +z29 -w24 -z22

31 Sonderen, P. van     1755 1   23,5 10,75 1730 =w6  -z18 =w17 - 0  - 0  - 0  - 0

32 Frederiks, R.       1830 0   19,5 7,75 1606 -w8  -z20 - 0  - 0  - 0  - 0  - 0

top

SGA OPEN VETERANENKAMPIOENSCHAP 2007 groep B
detaillijst na ronde 7
pl                 sc  wp  SB  tpr  score/kleur/tegen           _
1  Pinxteren, P. van     1701 6   26,5 22  1930 +w36 +z20 =w6  =w7  +z10 +z12 +w2

2  Dreef, A.J.        1681 5   30,5 20,75 1836 +z29 =w15 =w11 +z8  +w4  +z6  -z1
3  Plantfeber, H.J.     1679 5   27  15,75 1791 +w39 -z6  + 0  =z11 +w24 +w7  =z5
4  Willigen, J. van     1633 5   26,5 17,5 1827 =z7  =w23 +z30 +w31 -z2  +w14 +w10
5  Bijsterbosch, A.J.    1678 5   25,5 18  1818 =z18 =w16 +z26 +w15 =w6  +z13 =w3

6  Bach, A.         1748 4,5  31,5 18,75 1784 +z28 +w3  =z1  +w10 =z5  -w2  =z9
7  Peters, H.        1709 4,5  30,5 18,5 1770 =w4  +z17 +w31 =z1  =w12 -z3  +w19
8  Zonjee, W.J.M.      1710 4,5  24  14,25 1771 +z21 -w10 +z25 -w2  =z30 +w28 +z15
9  Trautwein, F.       1699 4,5  20  12,25 1755 -z26 +w35 =z36 +w18 =z23 +w16 =w6

10 Beijne, D.G.       1664 4   30,5 13,25 1677 +w33 +z8  +w12 -z6  -w1  + 0  -z4
11 Helmers, W.E.       1741 4   26  13,75 1710 =z25 +w32 =z2  =w3  -z14 +w21 =z12
12 Lith, T.         1701 4   26  12,25 1718 +z35 +w26 -z10 +w16 =z7  -w1  =w11
13 Leuw, E.         1712 4   25,5 13,25 1719 = 0  +w18 =z15 =z24 +w19 -w5  =z16
14 Voets, P.C.J.       1665 4   22  13,5 1691 -z32 -w36 +z29 +w26 +w11 -z4  +w23

15 Duwel, G.W.        1734 3,5  29  13  1666 +w19 =z2  =w13 -z5  =w17 +z33 -w8
16 Harten, N.J. van     1646 3,5  26,5 11,5 1685 =w22 =z5  +w38 -z12 +w32 -z9  =w13
17 Kok, P.          1585 3,5  23,5 12  1707 =z30 -w7  =z21 +w28 =z15 +w18 - 0
18 Peters, W.A.       1604 3,5  23,5 6   1522 =w5  -z13 +w39 -z9  + 0  -z17 + 0
19 Francois sr., H.     1648 3,5  23  9,25 1680 -z15 +w34 =z23 +w27 -z13 +w30 -z7
20 Blokland, D.C.      1611 3,5  23  9,25 1638 +z34 -w1  -z27 -w30 +z29 +w26 =z24
21 Zwaan, S.P. van d     1635 3,5  23  9   1648 -w8  =z33 =w17 =z22 +w36 -z11 +w32
22 Goudsmit, E.J.      1733 3,5  22  12  1703 =z16 = 0  - 0  =w21 =z25 =w34 +z30

23 Houtman, A.        1728 3   25,5 11,5 1662 =w37 =z4  =w19 +z36 =w9  - 0  -z14
24 Koster, R.J.       1661 3   24  10,5 1656 -z31 +w29 +z32 =w13 -z3  - 0  =w20
25 Verburg, C.        1652 3   24  9,75 1635 =w11 =z38 -w8  =z33 =w22 =z32 =w27
26 Been, K.         1615 3   23,5 7   1606 +w9  -z12 -w5  -z14 +w39 -z20 +w36
27 Zwanenbeek, I.      1702 3   21,5 10  1635 = 0  - 0  +w20 -z19 -w33 +z36 =z25
28 Koopmans, P.       1663 3   20  5   1589 -w6  =z39 =w33 -z17 +w35 -z8  +z34
29 Kranendonk, W.      1608 3   20  4   1581 -w2  -z24 -w14 +z34 -w20 +z39 +z35

30 Heizenberg, H.      1667 2,5  28  9,5  1567 =w17 =z37 -w4  +z20 =w8  -z19 -w22
31 Verdam, H.        1744 2,5  24,5 9,25 1670 +w24 = 0  -z7  -z4  - 0  - 0  +w39
32 Casparis, H.P. de     1579 2,5  23,5 6,5  1496 +w14 -z11 -w24 + 0  -z16 =w25 -z21
33 Sijlbing, G.       1579 2,5  23  9,75 1611 -z10 =w21 =z28 =w25 +z27 -w15 - 0

34 Dolman, D.        1541 2   20  3,5  1402 -w20 -z19 =z35 -w29 + 0  =z22 -w28
35 Jonker, J.W.A.      1622 2   18,5 2   1404 -w12 -z9  =w34 =z39 -z28 + 0  -w29

36 Maarschalkerweerd, W.   1618 1,5  28  6,25 1477 -z1  +z14 =w9  -w23 -z21 -w27 -z26

37 Trautwein, A.G.F.     1643 1   23,5 12  1679 =z23 =w30 - 0  - 0  - 0  - 0  - 0
38 Roda y Carceles, J. de  1730 1   21,5 10  1551 = 0  =w25 -z16 - 0  - 0  - 0  - 0
39 Segers, M.J.       1605 1   21  2,25 1392 -z3  =w28 -z18 =w35 -z26 -w29 -z31

top

SGA OPEN VETERANENKAMPIOENSCHAP 2007 groep C
detaillijst na ronde 7
pl                 sc  wp  SB  tpr  score/kleur/tegen           _
1  Vliet, C.G. van      1565 6,5  31  28,75 1869 +z17 +w12 +z9  +w2  +z3  +w4  =z6

2  Siewertsen, K.      1486 5,5  28  19  1703 +z22 +w30 +w4  -z1  +w17 +z9  =w3

3  Jong, C.A, de       1504 5   31  20,25 1687 +z29 +w8  =z18 +w23 -w1  +z5  =z2
4  Dekker, G.        1559 5   28  16  1666 +z25 +w21 -z2  +w14 +z18 -z1  +w11

5  Mol, E.          1596 4,5  28  17,25 1731 +w15 +z14 +w19 = 0  - 0  -w3  +z21
6  Greven, H.C.       1586 4,5  26,5 15,5 1641 +w26 -z9  =w10 =z11 +w20 +z19 =w1
7  Ligtenberg, M.      1457 4,5  21  13  1600 =w10 =z20 -w14 =z26 +w30 +z17 +w9
8  Looman, J.F.M.      1557 4,5  21  11,5 1622 +w35 -z3  -w17 =z27 +w32 +z15 +w14

9  Berkel, H.G.E. van    1517 4   31  14,5 1576 +z23 +w6  -w1  +z10 +w15 -w2  -z7
10 Egmond, A.H. van     1534 4   27  12,25 1531 =z7  +w24 =z6  -w9  -z13 + 0  +w19
11 Varenkamp, F.M.      1518 4   26,5 13,75 1592 =w20 =z13 =z29 =w6  +z21 +w18 -z4
12 Oomens, L.        1530 4   26,5 12  1561 +w34 -z1  -w15 +z16 +z23 -w13 +z18
13 Peperkamp, H.A.      1542 4   26  15  1648 = 0  =w11 +z25 -z17 +w10 +z12 - 0

14 Oranje, F.G.       1528 3,5  26,5 10,5 1514 +z30 -w5  +z7  -z4  =w27 +w22 -z8
15 Meulmeester, J.         3,5  26  11  1538 -z5  +w22 +z12 =w21 -z9  -w8  +z25
16 Spaan, W.A.        1469 3,5  20  8,75 1501 =z24 -w18 =z22 -w12 =z25 +z30 +w17

17 Ruig, W. de        1514 3   30,5 10,5 1480 -w1  +z32 +z8  +w13 -z2  -w7  -z16
18 Potters, J.        1524 3   27,5 10,5 1471 = 0  +z16 =w3  +z19 -w4  -z11 -w12
19 Rombaut, R.        1542 3   25,5 9,5  1494 +z27 +w31 -z5  -w18 +z24 -w6  -z10
20 Leyden, P.C.M. van    1583 3   25  10,25 1498 =z11 =w7  =z21 =w24 -z6  =w23 =z22
21 Vollebregt, P.      1520 3   25  7,75 1512 +w32 -z4  =w20 =z15 -w11 +z24 -w5
22 Jong, D. de        1544 3   23  7,25 1478 -w2  -z15 =w16 +z35 +w26 -z14 =w20
23 Kwik, W.P.        1579 3   21,5 6,25 1497 -w9  +z35 +w26 -z3  -w12 =z20 =w32
24 Ghanbarzadeh, A.     1539 3   19,5 6,75 1497 =w16 -z10 +w32 =z20 -w19 -w21 +z28

25 Croese, A.        1501 2,5  22,5 6,25 1446 -w4  +z28 -w13 -z32 =w16 +z26 -w15
26 Wagensveld, C.H. van   1520 2,5  22  6,75 1421 -z6  +w27 -z23 =w7  -z22 -w25 +z30

27 Heuvel, S.E. van d    1485 2   21,5 9   1473 -w19 -z26 +w28 =w8  =z14 - 0  - 0
28 Walstijn, J. van     1545 2   16,5 3   1363 -z31 -w25 -z27 -w30 +w35 +z32 -w24

29 Hoogenboom, J.C.     1560 1,5  25,5 12,25 1495 -w3  +z34 =w11 - 0  - 0  - 0  - 0
30 Benten, L.A. van     1388 1,5  23  2,75 1293 -w14 -z2  =w35 +z28 -z7  -w16 -w26
31 Wal-Le Comte, M. van der 1488 1,5  22,5 9   1525 +w28 -z19 = 0  - 0  - 0  - 0  - 0
32 Elsenaar, W.       1590 1,5  21  4   1350 -z21 -w17 -z24 +w25 -z8  -w28 =z23

33 Pampus, C.J.M. van    1559 1   24,5 12,25 1559 = 0  - 0  = 0  - 0  - 0  - 0  - 0
34 Michel, J.        1398 1   20  8   1223 -z12 -w29 + 0  - 0  - 0  - 0  - 0

35 Wiersma, J.        1496 0,5  17  4,75 1245 -z8  -w23 =z30 -w22 -z28 - 0  - 0

top

SGA OPEN VETERANENKAMPIOENSCHAP 2007 groep D
detaillijst na ronde 7
pl                 sc  wp  SB  tpr  score/kleur/tegen           _
1  Arends, G.J.          5,5  27  19,5 1623 +z9  +w3  +z4  -w2  +w12 +z5  =z6
2  Beek, W. van       1485 5,5  25,5 19,25 1636 +z13 =w4  +z10 +z1  =w5  +w9  =z3

3  Wongsodrono, A.L.K.    1472 4,5  28  16,75 1537 +w12 -z1  -w9  +w10 +z7  +z4  =w2
4  Voort, T. v/d       1417 4,5  27,5 14,75 1492 +z14 =z2  -w1  +w6  +z9  -w3  +z5

5  Wilde, G. de       1411 4   29,5 13,5 1419 =z10 +w8  +z6  + 0  =z2  -w1  -w4
6  Guttarolo, G.       1232 4   28  15,25 1461 +z7  = 0  -w5  -z4  +w11 +z8  =w1
7  Breederveld, H.      1420 4   21  9,75 1452 -w6  +z13 +z12 - 0  -w3  +w14 +z9

8  Brink, J. ten       1441 3,5  21  8,75 1365 = 0  -z5  +w11 -z9  +w10 -w6  +z13

9  Flesseman, T.E.      1412 3   29,5 9,5  1381 -w1  +z14 +z3  +w8  -w4  -z2  -w7

10 Haullussy, M.O.      1322 2,5  24  6,75 1320 =w5  +z11 -w2  -z3  -z8  - 0  +w14
11 Klijnkramer, M.      1331 2,5  18  4,75 1218 = 0  -w10 -z8  +w14 -z6  -z13 +w12

12 Spekman, J.C.       1385 2   22,5 4   1246 -z3  + 0  -w7  +w13 -z1  - 0  -z11
13 Hamaker, A.        1404 2   21  3,25 1140 -w2  -w7  + 0  -z12 -z14 +w11 -w8

14 Waalwijk, J.       1126 1,5  20,5 2,25 1117 -w4  -w9  = 0  -z11 +w13 -z7  -z10

top