30 mei 2024

Artikel 1. Algemeen

De SGA organiseert elk seizoen drie bekercompetities: de Gouden, Zilveren en Bronzen bekercompetitie. Elke aangesloten vereniging kan met een viertal deelnemen aan de strijd om elk van de drie SGA-bekers. De bekercompetities worden gespeeld volgens een afvalsysteem. Indeling geschiedt door loting voor de eerste ronde.

Artikel 2. Inschrijfkosten

De inschrijfkosten voor een viertal bedragen € 5,00.

Artikel 3. Speelgerechtigdheid

In de Gouden Bekercompetitie zijn alle leden van de aangesloten verenigingen speelgerechtigd. In de Zilveren Bekercompetitie zijn leden met een rating onder 1950 speelgerechtigd. In de Bronzen Bekercompetitie zijn leden met een rating onder 1750 speelgerechtigd. Voor deze ratinggrenzen geldt de KNSB-rating d.d. 1 oktober, of als een speler geen KNSB-rating heeft maar wel een FIDE-rating, de FIDE-rating d.d. 1 oktober. Leden zonder KNSB- en FIDE-rating kunnen door de CL speelgerechtigd worden verklaard voor een bekercompetitie op basis van een geschatte rating, na een onderbouwd verzoek daartoe van de vereniging. Spelers die van meerdere verenigingen lid zijn, bepalen door hun eerste partij die zij voor een bekercompetitie spelen voor welke vereniging zij voor de bekercompetities speelgerechtigd zijn. Een speler mag voor dezelfde club in meerdere bekercompetities spelen waarin hij speelgerechtigd is.

Artikel 4. Reglementen

Tenzij hier anders geregeld, geldt voor de bekercompetitie ook hetgeen in het SGA- competitiereglement is bepaald.

Artikel 5. Niet opkomen

De wedstrijd wordt verloren verklaard voor een team waarvan om 21.00 uur niet tenminste drie spelers zijn opgekomen, tenzij overmacht wordt aangetoond.

Artikel 6.

De finales van de drie bekercompetities worden onder leiding van de CL of een door hem aan te wijzen vervanger bij voorkeur gezamenlijk gespeeld op een neutrale dag in een neutraal lokaal. De CL is gerechtigd speeldatum en lokaal vooraf te kiezen en bekend te maken, waarna de finales daar worden gespeeld, ook als een team van de betreffende club in een finale komt.

Artikel 7. Winnaar

Winnaar van een bekerwedstrijd is (met afnemende prioriteit):

  1. het team dat de meeste punten scoort;
  2. het team dat de meeste punten aan de borden 1,2 en 3 scoort;
  3. het team dat de meeste punten aan de borden 1 en 2 scoort;
  4. het team dat aan bord 1 wint;

Indien in de finale alle vier partijen remise werden, dan worden vier snelschaakpartijen gespeeld met
dezelfde teamopstelling, met verwisselde kleuren en een speeltempo van 3 minuten plus 2 seconden
per zet toegevoegde tijd. Indien alle vier partijen in een ronde vóór de finale, of alle vier
snelschaakpartijen in de finale remise werden, dan wint het team met de laagste gemiddelde rating.
Bij het berekenen van de gemiddelde rating, tellen de borden waaraan een speler zonder KNSB- en
FIDE-rating speelde niet mee.

Une pharmacie a pour but d'aider les 5 millions d'hommes de Frence | Wie kaufen Sie Medikamente für ED | Viagra via online apotheek legaal | E ci sono nuove farmacie online | Viagra sin visitar a un médico