Jaarlijks leggen duizenden kinderen in het hele land schaakexamens af. Er zijn examens voor de stappen 1 tot en met 6, voor de opstapjes 1 en 2 en voor de stappen 1 plus tot en met 5 plus.

Wie slaagt, wordt beloond met een officieel schaakdiploma van de KNSB. Het afleggen van een examen is een mooie afsluiting van de schaaklessen in een seizoen. Kinderen kunnen aan hun ouders en familie laten zien waarmee ze bezig zijn geweest en zijn vaak erg trots op het diploma!

De regionale bonden zijn verantwoordelijk voor de examens volgens de Stappenmethode. Een schaakclub of school kan een examen aanvragen bij de diplomaconsul van de regionale bond. In Amsterdam, Amstelveen, Almere, Diemen, Muiderberg, Uithoorn en Weesp is dat de Schaakbond Groot-Amsterdam (SGA). Jaarlijks doen in onze regio circa 250 tot 300 jeugdschakers examen.

Vacature diplomaconsul

De SGA is op zoek naar een diplomaconsul. Deze functionaris neemt in onze schaakregio de schaakexamens van de Stappenmethode af bij jeugdafdelingen van schaakclubs, op scholen en soms in buurthuizen waar schaakles wordt gegeven.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de diplomaconsul zijn:

 • Beheren van een werkvoorraad van examenbladen, antwoordbladen en blanco diploma’s.
 • Bestellen van examenbladen en diploma’s bij het bondsbureau van de KNSB.
 • Beheren van de software en printer die worden gebruikt om de diploma’s in te vullen.
 • Bereikbaar zijn, overleggen en afspraken maken met schaakclubs, scholen en schaaktrainers voor de te houden examens. De KNSB publiceert contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) van de diplomaconsul.
 • Ter plaatse op de club of school, of in een buurthuis afnemen van examens. De meeste examens vinden plaats in juni of juli.
 • Nakijken van de ingeleverde antwoordbladen.
 • Invullen van de diploma’s (met software voor schoonschrift van de naam van de geslaagde).
 • Uitreiken of opsturen van de diploma’s.
 • Informatie doorgeven aan de penningmeester voor facturering
 • Contact onderhouden met de jeugdcommissie en het bestuur van de SGA.

De diplomaconsul dient te beschikken over een recente VOG met screeningsprofiel 84 (belast zijn met de zorg voor minderjarigen), die via de SGA gratis kan worden aangevraagd.

Deze functie betreft vrijwilligerswerk. In verband met het bezoeken van scholen en schaakclubs in onze hele schaakregio, is het wenselijk dat de diplomaconsul over een eigen auto beschikt. De SGA vergoedt onkosten zoals een benzinevergoeding op basis van gereden kilometers, parkeerkosten en enkele consumpties of snacks.

In de SGA worden per seizoen ongeveer 10 examens gehouden. De geschatte tijdsbesteding is:

 • 2 uur per examen, plus reistijd afhankelijk van de locatie
 • 0,5 tot 1,5 uur per examen voor het maken van de diploma’s

De diplomaconsul moet zelf behoorlijk kunnen schaken en probleemloos de examens van stap 1 t/m 4 kunnen nakijken. Een indicatie van het ratingniveau is 1700 of hoger. Bij het nakijken van de hoogste stappen kan soms hulp van een sterkere schaker worden ingeschakeld.

Inlichtingen over de vacature kunnen worden ingewonnen bij:

Une pharmacie a pour but d'aider les 5 millions d'hommes de Frence | Wie kaufen Sie Medikamente für ED | Viagra via online apotheek legaal | E ci sono nuove farmacie online | Viagra sin visitar a un médico