Artikel 1. Algemeen

Elke aangesloten vereniging kan met een viertal deelnemen aan de strijd om de SGA-cup, die wordt gespeeld volgens afvalsysteem. Indeling geschiedt door loting voor de eerste ronde.

Artikel 2. Inschrijfkosten

De inschrijfkosten voor een viertal bedragen € 5,00.

Artikel 3. Speelgerechtigdheid

Alle bij de SGA geregistreerde leden die als basisspeler voor de SGA-competitie zijn aangemeld mogen voor hun vereniging aan de bekercompetitie deelnemen. Zij behoeven niet vooraf opgegeven te worden. De competitieleider is bevoegd om op een onderbouwd verzoek van een vereniging een lid dat niet als basisspeler voor de SGA-competitie is aangemeld, toestemming te verlenen aan de bekercompetitie deel te nemen. Spelers die van meer verenigingen lid zijn, bepalen door hun eerste partij die zij voor deze competitie spelen voor welke vereniging zij voor de beker speelgerechtigd zijn.

Artikel 4. Reglementen

Tenzij hier anders geregeld, geldt voor de bekercompetitie ook hetgeen in het SGA- competitiereglement is bepaald.

Artikel 5. Niet opkomen

De wedstrijd wordt verloren verklaard voor een team waarvan om 21.00 uur niet tenminste drie spelers zijn opgekomen, tenzij overmacht wordt aangetoond.

Artikel 6.

De finale wordt onder leiding van de CL of een door hem aan te wijzen vervanger gespeeld op een neutrale dag in een neutraal lokaal.

Artikel 7. Winnaar

Winnaar van een bekerwedstrijd is (met afnemende prioriteit):

  1. het team dat de meeste punten scoort;
  2. het team dat de meeste punten aan de borden 1,2 en 3 scoort;
  3. het team dat de meeste punten aan de borden 1 en 2 scoort;
  4. het team dat aan bord 1 wint;

indien alle vier partijen remise werden:

alleen in de finale: het team dat de returnwedstrijd wint;
de vereniging waarvan het hoogste in de SGA uitkomende team in een lagere klasse speelt;
de vereniging die de loting wint.

Une pharmacie a pour but d'aider les 5 millions d'hommes de Frence | Wie kaufen Sie Medikamente für ED | Viagra via online apotheek legaal | E ci sono nuove farmacie online | Viagra sin visitar a un médico