In het huidige seizoen bestaat de hoofdklasse uit twaalf teams.
Volgens artikel 25 van het competitiereglement degraderen uit de hoofdklasse de nummers zeven en lager.
Dat zou betekenen dat de helft van alle teams degradeert met doorwerking in de lagere klassen.
Op de ALV van 12 november jongstleden is besloten artikel 25 voor dit seizoen wat minder drastisch toe te passen en de onderste vier uit de hoofdklasse te laten degraderen.
Volgens artikel 26 dient ook in lagere klassen versterkte degradatie plaats te vinden.

Samenvattend is de degradatieregeling voor het seizoen 2018-2019:
– Uit de hoofdklasse degraderen de nummers 9 en lager
– Uit de 1e, 2e en 3e klassen degraderen de nummers 7 en lager.

De promotieregeling blijft ongewijzigd.