Update 1 januari 2019: met instemming van beide spelers is de uitslag van de partij Ben de Leur – Frans Smit (ronde 12, bord 20) gecorrigeerd in remise. Deze correctie heeft op grond van artikel F7 van het Reglement ‘Zwitsers op rating’ geen gevolgen voor de reeds toegekende prijzen.