Op donderdagavond 18 november 2021 vond de halfjaarlijkse ALV van de SGA plaats. Vanwege de coronasituatie werd weer per video in Zoom vergaderd.

Het algemeen en financieel jaarverslag 2020-21 werden goedgekeurd. Omdat er nauwelijks activiteiten mogelijk waren wegens de coronapandemie, heeft de SGA in dit seizoen geen contributie geheven. Een klein nadelig saldo van €820 wordt ten laste van het algemeen vermogen gebracht.

De vergadering stemde in met de beleidsrichtlijnen voor subsidieverlening door de SGA.

René Pijlman werd herkozen voor een tweede termijn van 3 jaar als voorzitter. Pim Beers werd benoemd tot penningmeester. We zijn blij dat hij zich hiervoor beschikbaar stelde. We zijn veel dank verschuldigd aan lid van verdienste en oud-penningmeester Fred Bergen voor het waarnemen van de financiën als administrateur in de afgelopen penningmeesterloze tijd. Theo Weijers werd herkozen als bestuurslid materiaalbeheer en toernooileider a.i. Hij neemt de functie van toernooileider dit seizoen tot september 2022 waar en zou graag zien dat daarna een nieuwe toernooileider wordt gevonden. De functie van jeugdleider in het SGA-bestuur blijft vacant. Oud-voorzitter Henk Boot werd benoemd tot plaatsvervangend bondsraadlid.

De bezetting van de JGA (jeugdcommissie) laat te wensen over. Bestuur en JGA roepen de clubs mét en zonder jeugdafdeling op om kandidaten te zoeken voor de JGA, die de jeugdcompetitie, -toernooien en -kampioenschappen op regionaal niveau organiseert.

De SGA-competitie en bekercompetities zijn voortvarend van start gegaan. Wel werd duidelijk dat de tijdelijke coronamaatregelen (3 weken horeca dicht om 20 uur) het een stuk of zes clubs onmogelijk maakt competitiewedstrijden thuis te spelen. Afgesproken is dat deze clubs in de resterende twee weken alternatieven onderzoeken (bijvoorbeeld: bij een andere club spelen of op zaterdagmiddag spelen) en aan de competitieleider laten weten wat de mogelijkheden zijn. Zodra bekend is of en voor hoe lang de maatregelen worden verlengd of zelfs aangescherpt, zal het SGA-bestuur zich beraden op de vraag hoe de competitie kan worden voortgezet. Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk wedstrijden laten doorgaan die door kunnen gaan.

Het Veteranenrapidtoernooi is met een bescheiden aantal deelnemers gespeeld. Het oliebollentoernooi (snelschaakkampioenschap) kan hopelijk doorgaan op 31 december. De data en zaal (De Poort in de Kattenburgerstraat) voor het Open veteranenkampioenschap in maart/april 2022 zijn vastgelegd, in de hoop dat ook dit toernooi door kan gaan. Een driemanschap bestaande uit Theo Weijers, Klaas Knoester en Gerie Opgenhaffen gaat bekijken hoe en waar we in 2022 ons Persoonlijk Kampioenschap kunnen organiseren. Dit toernooi is belangrijker geworden, nu de SGA-kampioen zich plaatst voor het kwalificatietoernooi voor enkele plaatsen in het vernieuwde NK Schaken.

Op een oproep aan clubs om iets te organiseren in het kader van het jubileum 150 jaar KNSB in 2023 werd lauw gereageerd. Het enthousiasme voor dit jubileum moet duidelijk nog groeien in onze schaakregio

19 november 2021

Posted In: ALV

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Une pharmacie a pour but d'aider les 5 millions d'hommes de Frence | Wie kaufen Sie Medikamente für ED | Viagra via online apotheek legaal | E ci sono nuove farmacie online | Viagra sin visitar a un médico