Op vrijdagavond 22 november 2019 vond de halfjaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) van de SGA plaats in de Batjanzaal, hoofdkantoor en speelzaal van de Schaakschool Indische Buurt. De vergadering nam een minuut stilte in acht voor de SGA-schakers die in de afgelopen periode helaas zijn overleden.

Een notitie met aanbevelingen voor de preventie van seksuele intimidatie werd voor kennisgeving aangenomen. Clubs kunnen hun vrijwilligers, met name zij die de jeugd op enigerlei wijze begeleiden, via de SGA-website een gratis VOG laten aanvragen.

Het algemeen jaarverslag en het financieel jaarverslag over het afgelopen seizoen 2018-19 werden goedgekeurd, waarmee het bestuur decharge is verleend voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Op voorstel van lid van verdienste Fred Bergen, wordt € 300 van het batig saldo gedoneerd aan het Max Euwe Centrum.

Een voorstel van SGA-bestuur en -jeugdcommissie (JGA) voor de toekomstbestendige organisatie van jeugdtoernooien werd goedgekeurd. Dat wil zeggen dat er in 2019-20 wordt proefgedraaid met het organiseren van SGA-jeugdtoernooien door de clubs, waarbij die clubs van de SGA een extra organisatievergoeding krijgen. In de voorjaarsvergadering van 2020 zullen we evalueren hoe dit loopt, of voortzetting in komende seizoenen gewenst is en hoe dit financieel kan worden gedekt.

Helaas was er nog geen kandidaat voor de vacature van penningmeester. De huidige penningmeester, Wilco Dado, is gestopt met schaken en heeft zijn lidmaatschap van Zukertort Amstelveen opgezegd. Formeel kan hij volgens de statuten van de SGA daardoor geen penningmeester meer zijn, maar hij was bereid de functie nog enige tijd waar te nemen. We zetten onze zoektocht voort en vragen de SGA-clubs om actiever op zoek te gaan naar een kandidaat voor deze functie. Onze hoop en bedoeling is in de voorjaarsvergadering van 2020 een voordracht te kunnen doen.

Besloten werd om in de komende Bondsraad van de KNSB te stemmen vóór het definitief worden van de uitbreiding van de KNSB-competitie met de 4e t/m 7e klassen. We zijn er inmiddels aan gewend, maar het is een proef voor twee seizoenen, die nog moet worden afgesloten met een besluit tot definitieve invoering.

De bekercompetities (goud, zilver, brons) hebben dit seizoen veel inschrijvingen opgeleverd (43 teams, tegenover 18 teams vorig seizoen in één bekercompetitie), zodat besloten werd de nieuwe opzet te continueren. In de voorjaarsvergadering van 2020 wordt slechts een kleine reglementswijziging voorgesteld om de geldende ratinglijst voor de ratinggrenzen eenduidig te maken.

De SGA is zijn speelzaal Ludo, ofwel de kantine van de sportzaal in het IJburg College, helaas kwijtgeraakt, doordat de uitbater ermee is gestopt. Een nieuwe vaste locatie is nog niet gevonden. Wel hebben we oplossingen voor afzonderlijke toernooien:

  • Het Veteranen Rapidkampioenschap wordt op donderdag 19 december 2019 gespeeld in de Batjanzaal.
  • Het Open Snelschaakkampioenschap van Amsterdam 2019, ofwel het Oliebollentoernooi, wordt op zondag 29 december 2019 gespeeld in de locatie van sv Amsterdam West, Bilderdijkpark 10.
  • Het Veteranenkampioenschap wordt op 7 donderdagmiddagen in het voorjaar van 2020 gespeeld in de locatie van sv De Raadsheer, gebouw De Poort in de Kattenburgerstraat 150. Daar kunnen helaas minder deelnemers in (ruim 80) dan het toernooi eerder had (tegen de 120). Er waren verschillende suggesties hoe we daarmee het beste kunnen omgaan, het SGA-bestuur zal zich daar nog over buigen.

Het PK van de SGA is afgelopen seizoen vanwege het vervallen van de speelzaal op IJburg, gespeeld als onderdeel van het Science Park Chess Tournament (Spachess). De vergadering had een duidelijke voorkeur om er in de toekomst weer een apart toernooi van te maken onder de naam Amsterdam Open, waarvan tot nu toe één editie heeft plaatsgevonden. De uitdaging is om een voldoende grote en betaalbare schaaklocatie te vinden (60+ borden) die een heel weekend beschikbaar is.

Het SGA-bestuur kreeg mandaat van de vergadering om de opzet en het reglement van de rapidcompetitie enigszins aan te passen, afhankelijk van het aantal deelnemende teams. De klassen worden zo nodig kleiner gemaakt (van 10 naar 8), om 4 klassen te behouden en zodoende de ratingverschillen binnen een klasse te beperken.

In de rondvraag vertelde Michiel Harmsen dat Zukertort Amtelveen een nieuwe locatie heeft per januari 2020: Ontmoetingscentrum De Meent in Amstelveen. Arno Bezemer had minder goed nieuws: het ziet ernaar uit dat Caissa aan het eind van het seizoen afscheid moet nemen van zijn locatie Huize Lydia in Amsterdam Zuid. De club moet op zoek naar een nieuwe speelzaal.

René Pijlman
voorzitter

 

24 november 2019

Posted In: ALV

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Une pharmacie a pour but d'aider les 5 millions d'hommes de Frence | Wie kaufen Sie Medikamente für ED | Viagra via online apotheek legaal | E ci sono nuove farmacie online | Viagra sin visitar a un médico