Het voor 31 december geplande snelschaakkampioenschap zal wegens de op 18 december afgekondigde lockdown geen doorgang vinden.

19 december 2021

Posted In: SGA algemeen, Toernooi

Op 26 november heeft de regering de maatregel ingesteld dat amateursport (wedstrijden en trainingen) tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer is toegestaan. Deze maatregel gaat in op zondag 28 november om 05.00 uur en geldt in ieder geval tot 19 december 2021.
Het moge duidelijk zijn dat bijna alle in december geplande wedstrijden van de SGA-competitie geen doorgang kunnen vinden en in de meeste klassen een ronde niet gespeeld kan worden.
Als het daarbij blijft is het nog te overzien en lijkt het mogelijk deze wedstrijden later in te halen.
Het SGA-bestuur wil daarom de competitie vanaf 20 december hervatten en de niet gespeelde wedstrijden tot nader order uitstellen.
Als de maatregel ook na die datum blijft gelden moeten we ons uiteraard opnieuw beraden.

28 november 2021

Posted In: Competitie, SGA algemeen

Tags:

Op woensdag 17 november werd, na bijna twee jaren onderbreking, weer het SGA Open Veteranen Rapidtoernooi georganiseerd. Plaats van handeling was gebouw “De Poort”, de speellocatie van De Raadsheer op Kattenburg.

Zeker voor herhaling vatbaar deze locatie: sfeervol, redelijke geprijsde consumpties en vriendelijke barmedewerkers die vooraf hielpen bij de verplichte coronacheck.

Helaas meldde van de oorspronkelijke ruim 30 ingeschreven deelnemers zich kort van tevoren een aantal af. Gezien de huidige omstandigheden wel begrijpelijk, maar minder begrijpelijk was dat ook enkele personen zonder bericht wegbleven.

Jammer, maar met de harde kern van 24 schakers werd het toch een sportief en gezellig toernooi zonder enige wanklank.

De hoofdprijs van € 100 werd, enigszins verrassend gezien zijn 4e plaats qua rating op de startlijst, een prooi voor Paul van Haastert. Hij startte zeer sterk met 4 overwinningen op rij en stond toen al een vol punt voor op een groepje achtervolgers. Hij consolideerde met 2 remises en sloeg in de laatste ronde weer toe waarmee hij met 6 uit 7 ongedeeld winnaar werd.

Op de 2e plaats eindigde Evert Jan Straat met 5,5 punten en plek 3 was voor onze SGA-voorzitter René Pijlman met 5 punten.

De ratingprijs tot 1800 werd gewonnen door Frits Veenstra met 4,5 punten en de ratingprijs tot 1580 tenslotte werd gedeeld door onze SGA-competitieleider Harrie Boom en Peter Bosschieter met beiden 50%.

Zie de volledige standen en uitslagen.

Het was prettig om na zo’n lange tijd weer eens een fysiek schaaktoernooi mee te maken en hopelijk volgen er dit seizoen nog meer. Te beginnen met het SGA Open Snelschaakkampioenschap(“Oliebollentoernooi”) op Oudejaarsdag.

19 november 2021

Posted In: SGA algemeen, Toernooi

Tags:

Het heeft even geduurd, maar het speelschema voor de SGA-competitie is bekend.
Helaas weer wat minder teams, wel twee nieuwe clubs: Paard d4 en Zwart op Wit.
Merk op dat een aantal verenigingen van locatie en/of speelavond zijn veranderd.

10 oktober 2021

Posted In: Competitie, SGA algemeen

Leave a Comment

Er is uit alle macht geprobeerd het traditionele Science Park toernooi naar medio augustus te verplaatsen. Helaas, de onzekerheid rond o.a. de locatie is te groot om de organisatie rond te krijgen. Dus dit jaar wederom geen groot zomertoernooi in Nederland. Volgend jaar beter!

13 juli 2021

Posted In: SGA algemeen

Leave a Comment

Nadat het Max Euwe Centrum in december 2020 de dikste papieren Nieuwsbrief aller tijden heeft uitgegeven, presenteert het u nu de dikste digitale Nieuwsbrief aller tijden!

Ook deze keer weer veel interessante artikelen en bijdragen.We beginnen met MEC-nieuws en staan stil bij het overlijden van Leo Diepstraten en Sjoerd van Ketel. Onze redacteuren Minze bij de Weg, Peewee van Voorthuijsen en Eric de Winter vullen eerder gepubliceerde artikelenin onze Nieuwsbrieven aan met reacties of nieuwe informatie. Minze recenseert Peter de Jongs boek over HenryBaudet, Bart Stam heeft een aantal fraaie foto’s van het Tata Steel Chess Tournament geselecteerd en Martin Steunebrink beschrijft zijn (schaak)leven. Dirk Goes toont ons de schaakwijk in Utrecht, Martin Snoep presenteert enkele schaaksonnetten en tenslotte beschrijft Gertjan Broek het tragische verhaal van het dochtertje van Salo Landau.

Genoeg leesvoer om een avondje met avondklok door te komen!

Digitale nieuwsbrief Max Euwe Centrum maart 2021

13 maart 2021

Posted In: SGA algemeen

Op 12 januari kondigde het kabinet aan dat de huidige lockdown tot zeker 9 februari wordt verlengd. Het lijkt onrealistisch te verwachten dat in de weken daarna de maatregelen zodanig versoepeld worden dat schaken in competitieverband weer mogelijk wordt. Het SGA- bestuur heeft dan ook besloten de eerder aangekondigde noodcompetitie geen doorgang te laten vinden.

14 januari 2021

Posted In: Competitie, SGA algemeen

Tags:

Bekende schakers, onbekende schakers, politieke verwikkelingen en meer in nieuwe stukken in Dirks historiehoek.

2 november 2020

Posted In: SGA algemeen

Het is dit jaar 85 jaar geleden dat Max Euwe wereldkampioen werd en het Max Euwe Centrum viert dit op een bijzondere wijze. Elke zondag wordt een video gepubliceerd op het YouTube kanaal van het Max Euwe Centrum waarin de partijen van die worden besproken. Zie hier voor meer details.

5 oktober 2020

Posted In: SGA algemeen

De start van de SGA-competitie is tot nader bericht uitgesteld.

SGA-competitie in seizoen 2020/21

Het seizoen 2020/21 staat helaas in het teken van de heersende COVID-19 coronapandemie. De reguliere SGA-competitie wordt gehinderd door verminderde deelname wegens gezondheidszorgen, beschikbaarheid, oppervlak en ventilatie van de speelzalen. Na consultatie van de clubs op 31 augustus j.l. heeft het SGA-bestuur besloten dit seizoen een noodcompetitie te spelen, met als uitgangspunten:

• We spelen zoveel mogelijk in poules van acht viertallen, in te delen op opgegeven speelsterkte (gemiddelde KNSB-rating).
• Uit deze poules zal geen promotie of degradatie plaatsvinden. Alle clubs en teams behouden na het seizoen 2020/21 de rechten die zij bij aanvang van seizoen 2019/20 hadden.
• In elke poule zal (onder voorwaarde van voldoende gespeelde wedstrijden) een kampioen zijn, met de gebruikelijke prijs (digitale klok met inscriptie).
• Gespeelde partijen tellen mee voor de KNSB-rating.

SGA-clubs kunnen zich tot uiterlijk 24 oktober 2020 voor deze noodcompetitie inschrijven.

In navolging van de KNSB geldt voor de SGA-competitie in seizoen 2020/21 een Coronabijlage bij het SGA-Competitiereglement. Deze is door het SGA-bestuur opgesteld, en niet zoals gebruikelijk aan de ledenvergadering voorgelegd. Het is geen dichtgetimmerd reglement dat alle mogelijke situaties regelt en we hopen dat de clubs er welwillend en coöperatief mee omgaan. Daar waar de Coronabijlage afwijkt van het reguliere SGA-competitiereglement, gelden dit seizoen de bepalingen van de Coronabijlage.

Coronabijlage SGA-competitiereglement

Artikel 1 Coronaregels

1.a De spelers, wedstrijdleiding en toeschouwers dienen zich te houden aan de regels vastgelegd in de recentste versie van het Protocol Verantwoord Schaken (voorheen: Veilig Schaken) van de KNSB.

1.b De wedstrijdleider van een wedstrijd is tegelijkertijd de in het Protocol Verantwoord Schaken genoemde ‘Corona-verantwoordelijke’ en kan op basis van het protocol de zaal afkeuren en spelers en/of publiek uit de speelzaal (laten) verwijderen. De wedstrijdleider mag andere clubfunctionarissen aanwijzen als Corona-verantwoordelijke en dient deze voor te stellen aan de bezoekende teams.

1.c De thuisspelende club is ervoor verantwoordelijk dat de speelzaal en het schaakmateriaal voldoet aan de regels vastgelegd in het Protocol Verantwoord Schaken en stelt de benodigdheden (zoals desinfectiemiddel, wegwerpmondkapjes, schoonmaakmiddelen) ter beschikking.

1.d Geadviseerd wordt om tijdens de partij een mondkapje te dragen. De regels van de thuisspelende club zijn daarbij leidend.

Artikel 2 Coronaeffecten

Bij beslissingen over stopzetten en andere Coronaeffecten wordt door het SGA-bestuur een besluit genomen op voorspraak van de CL.

Artikel 3 Competitieopbouw en kampioenschap

3.a Teams bestaan uit 4 spelers. Zij worden ingedeeld in poules van zo mogelijk 8 teams, waarbij wordt ingedeeld op basis van de speelsterkte (gemiddelde KNSB-rating) van de opgegeven spelers.

3.b Uit deze poules zal geen promotie of degradatie plaatsvinden. Alle clubs en teams behouden na het seizoen 2020/21 de rechten die zij bij aanvang van seizoen 2019/20 hadden.

3.c Als in een poule ten minste 2/3e van het aantal wedstrijden is gespeeld, dan reikt de SGA aan de kampioen een prijs uit bestaande uit een digitale schaakklok met inscriptie.

Artikel 4 Inschrijving van teams

4.a. De deelnemende verenigingen sturen uiterlijk 24 oktober 2020 de lijsten met opstellingen van de teams aan de CL, met de namen en KNSB-ratings van de spelers.

4.b Per team kunnen 4 tot 6 basisspelers worden opgegeven. Het gemiddelde van de hoogste 4 ratings van deze spelers is bepalend voor de indeling.

4.c De inschrijvingskosten bedragen: € 5,00 per viertal.

Artikel 5 Invallers

5.a Elke speler mag maximaal vier keer invallen in een hoger team.

5.b Een reservespeler mag invallen in een team als diens rating niet meer dan 75 punten hoger is dan de opgegeven speler met de hoogste rating in dat team.

Artikel 6 Aanvangstijdstip en speeltempo

Het SGA-bestuur kan een club dispensatie verlenen voor een afwijkend aanvangstijdstip en speeltempo bij thuiswedstrijden, als beperkingen t.a.v. de beschikbaarheid van de speelzaal dat nodig maken. Het speeltempo moet een toegevoegde tijd per zet kennen en voldoen aan de vereisten die gelden voor verwerking van de resultaten in de KNSB-ratings. Het aanvangstijdstip moet in redelijkheid aanvaardbaar worden geacht voor de bezoekende clubs. Als een afwijkend speeltempo van kracht is, dient de wedstrijdleider dit voorafgaand aan de wedstrijd aan de spelers mee te delen en dient het speeltempo in geschreven vorm duidelijk zichtbaar te zijn voor elke speler.

Namens het bestuur van de SGA,

René Pijlman, voorzitter

Harrie Boom, competitieleider

27 september 2020

Posted In: Competitie, SGA algemeen

Tags:

« Vorige paginaVolgende pagina »